Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Muhasebe I
Ders Kodu: EF105
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bir işletmede bir dönem boyunca ortaya çıkan mali işlemlerin nasıl kayıt altına alınacağı ve finansal tablolara nasıl aktarılacağı ile ilgili temel muhasebe ilke ve kavramlarını tanıtmak ve muhasebe sürecinin nasıl işlediğini göstererek elde edilen muhasebe bilgisinin karar vericiler tarafından nasıl kullanıldığını ortaya koymak.

Özet İçerik

Öğrencilere finansal tablo kullanımını ve hazırlanmasını öğretmek. İşletmelerin karar verme süreçlerinde muhasebe ilkeleri, usulleri ve finansal tablolar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Özge BOLAMAN AVCI
Öğr. Gör. Huriye Betül ÖNGEN
Öğrenme Çıktıları
1.Muhasebe alanındaki temel kavramları genel çerçeveyi anlayabilme
2.Çift taraflı kayıt sistemi ile muhasebe işlemlerini kaydedebilmek
3.Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ile uyumlu finansal tabloları düzenleyebilmek
4. Müşteri ilişkileri ve insan kaynakları yönünden donanımlı bireyler yetiştirme
5.Banka ve sigorta muhasebesini yapabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Principles of Financial Accounting C.Şımga-Muğan and N.Hoşal-Akman 5th Edition, Mc Graw Hill, 2012
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Muhasebeye Giriş
2. Hafta - Teorik
Muhasebe Döngüsü
3. Hafta - Teorik
Muhasebe Döngüsü
4. Hafta - Teorik
Muhasebe Döngüsü ve Muhasebe Döngüsünü Tamamlama
5. Hafta - Teorik
Muhasebe Döngüsünü Tamamlama
6. Hafta - Teorik
Muhasebe Döngüsünü Tamamlama ve Mal İşlemleri
7. Hafta - Teorik
Mal İşlemleri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Stoklar
10. Hafta - Teorik
Stoklar
11. Hafta - Teorik
Nakit,Ticari Alacaklar ve Faktoring
12. Hafta - Teorik
Alacak Senetleri,Borç Senerleri ve Diğer Yükümlülükler
13. Hafta - Teorik
Finansal Tablolar
14. Hafta - Teorik
Nakit Akış Tablosu - Kısım 1
15. Hafta - Teorik
Nakit Akış Tablosu - Kısım 1
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders144398
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı114216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
3
3
4
3
4
3
5
4
3
OÇ-2
5
3
3
4
3
5
3
3
3
OÇ-3
3
4
3
3
3
4
3
3
3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu