Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Muhasebe II
Ders Kodu: EF106
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve temel muhasebe kavram-politikaları doğrultusunda muhasebe teorisi ve uygulaması ile ilgili temel bilgiler vermek. İleriki dönemlerde verilecek muhasebe dersleri için alt yapı oluşturmak. Dersin sonunda öğrencileri, bir işletmede bir dönem boyunca oluşabilecek mali olayları muhasebeleştirerek, işletmenin bilanço, gelir tablosu gibi mali tablolarını düzenleyebilecek noktaya getirmek.

Özet İçerik

Peşin, Veresiye, Çekle Vb. Mal Alış-Satış İşlemleri, Ticari Alacak Ve Borçlarla İlgili Muhasebeleştirme İşlemleri, Envanter İşlemlerinin Aşamaları Ve Değerleme Ölçüleri, Hazır Değerlerde Envanter Ve Değerleme İşlemleri, Menkul Kıymetlere, Ticari Alacak Ve Diğer Alacaklara İlişkin Envanter İşlemleri, Stokların Değerlemesi Ve Envanteri, Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlıklarla İlgili Envanter Ve Değerleme, Amortisman Yöntemleri Ve Uygulamaları, Gelir Tablosu Hesaplarına İlişkin Uygulamalar, Bilanço Ve Gelir Tablosu Çıkarılmasına İlişkin Uygulamalı Monografiler, Geçici Vergi, Gelir Ve Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Uygulamaları.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Özge BOLAMAN AVCI
Öğr. Gör. Huriye Betül ÖNGEN
Öğrenme Çıktıları
1.Dönem sonu muhasebe işlemlerinin kayıtlarını yapabilme
2.Envanter ve değerleme işlemlerini anlayabilme
3.Muhasebe I dersinde edinilen teorik ve pratik bilgileri kullanabilme
4. Mesleğinde paylaşımcı ve katılımcı, çağdaş, yenilikçi, konusuyla ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanabilen, yaşam boyu öğrenme yetisini sürdürebilme özelliklerine sahip olan bireyler yetiştirme
5.Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin öneminin bilincinde olma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Süleyman Yükçü, Vergi Kanunları ve Tekdüzene Göre Finansal Muhasebe ve Dönem Sonu İşlemleri, İzmir: Anadolu Matbaacılık, 2002
2.Süleyman Yükçü, Türker SUSMUŞ vd., Sekizinci Sanat: Muhasebe ve Uygulamaları, İzmir: Anadolu Matbaası, 2002
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Peşin, veresiye, çekle vb. mal alış-satış işlemleri, ticari alacak ve borçlarla ilgili muhasebeleştirme işlemleri
2. Hafta - Teorik
Peşin, veresiye, çekle vb. mal alış-satış işlemleri, ticari alacak ve borçlarla ilgili muhasebeleştirme işlemleri
3. Hafta - Teorik
Envanter İşlemlerinin Aşamaları ve Değerleme Ölçüleri, Hazır Değerlerde Envanter ve Değerleme işlemleri
4. Hafta - Teorik
Menkul Kıymetler, Ticari Alacak ve Diğer Alacaklara İlişkin Envanter işlemleri
5. Hafta - Teorik
Stokların Değerlemesi ve Envanteri, Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklarla ilgili Envanter ve Değerleme
6. Hafta - Teorik
Stokların Değerlemesi ve Envanteri, Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklarla ilgili Envanter ve Değerleme
7. Hafta - Teorik
Amortisman Yöntemleri ve Uygulamaları
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Gelir Tablosu Hesaplarına İlişkin Uygulamalar
10. Hafta - Teorik
Özellikli Özkaynak hesaplarına ilişkin uygulamalar
11. Hafta - Teorik
Bilanço ve Gelir Tablosu Çıkarılmasına ilişkin uygulamalı monografiler
12. Hafta - Teorik
Bilanço ve Gelir Tablosu Çıkarılmasına ilişkin uygulamalı monografiler
13. Hafta - Teorik
Bilanço ve Gelir Tablosu Çıkarılmasına ilişkin uygulamalı monografiler
14. Hafta - Teorik
Bilanço ve Gelir Tablosu Çıkarılmasına ilişkin uygulamalı monografiler
15. Hafta - Teorik
Geçici Vergi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Uygulamaları
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders144398
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı114216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
3
4
3
3
4
3
3
3
3
OÇ-2
3
3
4
3
5
3
4
3
3
OÇ-3
3
4
3
4
3
3
3
5
3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu