Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Piyano - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Ders programında yer alan derslerden bazıları sınıf içerisinde toplu, bazılarıysa öğrenciyle bireysel olarak işlenir. Öğrenciler ders dışında da ilgili öğretim elemanlarıyla kolaylıkla iletişim kurup destek alabilme imkânına sahiptir. Öğrenciler çalgı performansına dayalı derslere dair yıl boyu edindikleri kazanımları, düzenlenen konserler aracılığıyla sergileme şansı bulur.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Konservatuvarımız müzik bölümü bünyesinde programlar arası geçiş imkanı bulunmamaktadır.
Kazanılan Derece
Lisans
Kayıt ve Kabul Koşulları
İlgili birimin belirlediği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan esaslar doğrultusunda Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır.Bu programlara başvurmak isteyen öğrencilerin YGS puanlarından en az biri 140 ve üzeri olmalıdır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Üniversitesi’lere kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimi kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm dersleri başarmış olması, FF, FD, DD ya da DC notunun olmaması gerekir.Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili
Programa dâhil olan öğrenciler 4 yıllık lisans eğitimi alır. Bu programda çalgı derslerinin yanı sıra, müziği analitik bir bakış açısıyla değerlendirmelerini sağlayacak yardımcı dersler de bulunmaktadır. Öğrencilerin program süresince aldığı dersler, atölye çalışmaları, resital ve konserlerle desteklenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Üniversitelere bağlı Devlet Konservatuvarları ve Kültür Bakanlığına bağlı Devlet Senfoni Orkestraları ve Opera-Balelerinde çeşitli kadrolarla istihdam olanağı bulunmaktadır.
Üst Derece Programlara Geçis
Her alanda yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Program dâhilinde yapılan sınavlar; ara, mazeret, yılsonu sınavı, bütünleme, sınıf atlama ve mezuniyet sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, uygulamalı ya da hem yazılı hem de uygulamalı olarak yapılabilir
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdaki tüm dersleri başarmış olması, FF, FD, DD ya da DC notunun olmaması gerekir.Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu