Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Teknik ve müzikal anlamda uluslar arası standartlarda çalgı çalma becerisi
2.Klasik batı müziğinin tarihsel gelişimini kavrayabilme yetisi
3.Klasik batı müziği eserleri bağlamında analitik çözümleme yapabilme becerisi
4.Müzik grupları dâhilinde, grup üyeleriyle uyum içerisinde çalma ve birlikte uyum içerisinde çalışma becerisi
5.Resital vb etkinlik planlama ve uygulama becerisi
6.Mesleki özgüven
7.Uluslararası düzeyde yayın takibi yapabilme ve iletişim kurabilme yetisi
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu