Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Yaylı Çalgılar - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Ders programında yer alan derslerden bazıları sınıf içerisinde toplu, bazılarıysa öğrenciyle bireysel olarak işlenir. Öğrenciler ders dışında da ilgili öğretim elemanlarıyla kolaylıkla iletişim kurup destek alabilme imkânına sahiptir. Öğrenciler çalgı performansına dayalı derslere dair yıl boyu edindikleri kazanımları, düzenlenen resital ve konserler aracılığıyla sergileme şansı bulur.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Konservatuvarımız müzik bölümü bünyesinde programlar arası geçiş imkânı bulunmamaktadır.
Kazanılan Derece
Lisans
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programa, ilgili birimin belirlediği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan esaslar doğrultusunda Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Programa başvurmak isteyen öğrencilerin YGS puanlarından biri 140 veya üzeri olmalıdır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Kesin kayıt yaptıran öğrenciler, ilk hafta içinde başvurdukları takdirde, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından kredi ve not transfer talepleri, ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Öğrencinin programda bulunan tüm dersleri başarmış, asgari 240 AKTS kredisini sağlamış ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili
Programa dâhil olan öğrenciler 4 yıllık lisans eğitimi alır. Bu programda çalgı derslerinin yanı sıra, müziği analitik bir bakış açısıyla değerlendirmelerini sağlayacak yardımcı dersler de bulunmaktadır. Öğrencilerin program süresince aldığı dersler, atölye çalışmaları, resital ve konserlerle desteklenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız devlete bağlı ya da özel orkestralarda çalışabilir.
Üst Derece Programlara Geçis
Bu program mezunları, her alanda yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik programına başvurabilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Program dâhilinde yapılan sınavlar; ara, mazeret, yılsonu sınavı, bütünleme, sınıf atlama ve mezuniyet sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, uygulamalı ya da hem yazılı hem de uygulamalı olarak yapılabilir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programda bulunan tüm dersleri başarmış, asgari 240 AKTS kredisini sağlamış ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu