Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Teknik ve müzikal anlamda uluslar arası standartlarda çalgı çalma becerisi
2.Klasik batı müziğinin tarihsel gelişimini kavrayabilme yetisi
3.Klasik batı müziği eserleri bağlamında analitik çözümleme yapabilme becerisi
4.Müzik grupları dâhilinde, grup üyeleriyle uyum içerisinde çalma ve birlikte uyum içerisinde çalışma becerisi
5.Diğer sanat dallarına ilişkin genel kültüre sahip olmak
6.Resital vb etkinlik planlama ve uygulama becerisi
7.Alanında düşünme, değerlendirme ve bunları yazılı ve sözlü ifade etme becerisi
8.Mesleki sorumluluk ve etik bilinci
9.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
10.Mesleki özgüven
11.Uluslar arası düzeyde yayın takibi yapabilme ve iletişim kurabilme yetisi
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu