Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Kamil Can BULUT
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Şefik ERKURT
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Meryem NAKİBOĞLU
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Meryem NAKİBOĞLU
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Şefik ERKURT
Farabi Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Meryem NAKİBOĞLU
Mevlana Koordinatörü
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 2016/2017 Akademik Yılından itibaren aktif olarak örgün eğitim-öğretim verecektir. Hazırlık sınıfı mecburiyeti vardır.
Tarihçesi
2015/2016 dönemine kadar Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm çatısı altında Anabilim Dalı olarak faaliyet gösteren Alman Dili ve Edebiyatı bölümü 2016/2017 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren öğrenci alımına başlamıştır.
Misyon
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünün misyonu; Almanca'yı , Alman Edebiyatını ve Kültürünü çok iyi bilen, Batı Edebiyat ve Kültürlerini iyi tanıyan, Alman felsefesini bilen, Alman kültür tarihinin evrelerini özellikleriyle öğrenmiş, Almanca'yı yazılı ve sözlü iletişim bağlamlarında kullanabilen, özel ve devlet sektörlerinde, dış ticaret, mütercim-tercümanlık, basın-yayın ve editörlük, turizm ve kültür hizmetleri, eğitim-öğretim, uluslararası ilişkiler, devlet bakanlıkları gibi iş alanlarında çalışabilecek ve o alana katlı yapabilecek profesyonel, çalışkan, sorumluluk anlayışı yüksek, evrensel ve toplumsal değerlerle donatılmış bireyler yetiştirmektir.
Vizyon
Gelişmeye açık ve inovatif fikirlerle alan içi ve alan dışında bilimsel, toplumsal perspektifte analitik düşünce yapısı ve artı değer katan Germanistler olarak dünya düşünce, tarih, barış ve bilimine katkı yapmak.
Amaç
—Germanistik disiplininin saygınlığına uygun akademik ve bireysel faaliyetlerle Adnan Menderes Üniversitesinin bir bölümü olarak bilimsel katkı sağlayarak hem kurumu hem de bölümüm ulusal ve uluslararası düzeyde en üst seviyeye çıkarmak ve alanında kabul gören, tercih edilen bir konuma getirmek. —Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde yapılacak projelere etkin olarak katılmak ve bilimsel araştırmalara bilgi ve donanımıyla destek vermek. —Çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, yaratıcı, araştırmacı, girişimci, özdenetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren, insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmek. —Lisansüstü düzeyde çalışmalar yaptırmak. —Uluslararası düzeyde yayın ve araştırmalar yaptırmak.
Fiziki Altyapı
Projeksiyon, klima ve ses sistemi olan üç sınıfta eğitim yapılır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu