Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Ebelik - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Ebelik eğitimi; Ebelik Lisans Ulusal Çekirdek Eğitim Müfredat Programına (EUÇEP) uygun olarak eğitim verilmektedir. Ebelik Bölümünde örgün eğitim verilmekte, uygulama ve teorik dersler paralel olarak yürütülmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Ebelik Bölümünde ulusal alanda Farabi Değişim Programı ve uluslararası alanda Erasmus ve Mevlana Değişim Programı aktif olarak kullanılmaktadır. Geçiş Koşulları, Farabi, Mevlana ve Erasmus Değişim Programı Uygulama Esasları dikkate alınarak uygulanmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ebelik “alanında “Lisans Derecesine" sahip olur.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Ebelik Lisans Programı, lise ve dengi meslek liseleri çıkışlı, Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) aldıkları SAY puanı ile bölüme girmeye hak kazanmış öğrencilere mesleki eğitim-öğretim sağlamaktadır. Eğitim dili Türkçedir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu 'Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeydeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik' kapsamında gerçekleştirilmektedir. Programların eğitim planlarında yer alan İngilizce, Almanca gibi dersler için muafiyet sınavları yapılır. Eğer öğrenciler bu sınavlarda başarılı olurlarsa bu dersleri almaktan muaf tutulurlar.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Bu programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ebelik “alanında “Lisans Derecesine" sahip olur.
Mezunların İstihdam Profilleri
Ebelik mezunları başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere çeşitli resmi kurumlarda ve özel kuruluşlarda ebe olarak görev alabilmekte, üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışabilmektedir.
Staj Durumu
Var
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu