Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Kadın, yenidoğan ve yeni bebeği olan ailenin yüksek kalitede, kültürel olarak dikkate alınmış uygun bakımının temelini oluşturan biyo-psiko sosyal bilimler, halk sağlığı ve etik ile ilgili gerekli bilgi ve becerilere sahiptir
2.Sağlıklı aile yaşamı, planlı gebelikler ve olumlu ebeveynler sağlamak için toplumdaki herkese yüksek kalitede, kültürel olarak duyarlı sağlık eğitim ve hizmeti verebilir
3.Gebelik esnasında sağlığı yükseltmek için yüksek kalitede doğum öncesi bakım verme, gebelikte gelişebilecek yüksek riskli durumları erken tarama ve erken tanısı ve tedavisi için sevk edebilme bilgi ve becerisine sahiptir.
4.Doğum eylemi esnasında yüksek kalitede, kültürel olarak duyarlı bakım verme, temiz ve güvenli bir biçimde doğum yaptırabilir, kadının ve yenidoğanın sağlığını üst düzeye çıkarmak için belirlenmiş acil durumlara müdahale edebilir.
5.Doğum sonrası dönemdeki kadınlara geniş kapsamlı, yüksek kalitede, kültürel olarak duyarlı ebelik bakımı verebilir
6.0-6 yaş çocuğa yüksek kalitede kapsamlı izlem ve bakım verebilir, yüksek riskli durumları tarama, erken tanı ve tedavi için sevk edebilir
7.Ulusal yasa, yönetmelik ve protokollere göre gebeliği sonlandırma ya da gebelik kaybı yaşayan kadınlara bireyselleştirilmiş, kültürel olarak duyarlı bakım verme bilgi ve becerisine sahiptir.
8.Mesleki becerileri profesyonel bir yaklaşımla uygulama, bilimsel ve etik konularda karar verebilme ve uygulama bilgi ve becerisine sahiptir.
9.Doğum ve kadın sağlığı hastalıkları, yenidoğan ve ebelik konusunda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilir, literatür tarayabilir, bu konuda araştırma ve inceleme yapabilir
10. Ulusal ve uluslararası düzeyde ebenin tanımını, rolünü, sorumluluklarını, etik yönlerini ve kanun ve yasalarını açıklayabilir. Ebelik mesleğinin sorunlarını tanımlayabilir ve ulusal ve uluslararası mesleki ve yasama kuruluşları ile işbirliği içinde uygun stratejiler geliştirebilir.
11.Sağlık eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikleri bilir ve uygulayabilir.
12.Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda yurt sevgisini ve toplumsal değerleri benimser, Türk Dili ve yabancı dil temel dilbilgisi kurallarını tanımlar, ve bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu