Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Güler ÜNAL
Bölüm Başkanı
Çocuk Gelişimi Bölümü, 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç (normal/özel gereksinimli kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suça itilmiş çocuklar) ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal) destekleyici programlar geliştirmenin yanında çocuğa, aileye, profesyonellere ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimcisi yetiştirmek ve çocuk gelişimi alanında bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Çocuk Gelişimi Bölümüne öğrenciler, eşit ağırlık puan türü ile alınmaktadır. Bölümümüzün yıllık kontenjan sayısı 70'dir.
Tarihçesi
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Söke Sağlık Y.O. bünyesinde lisans eğitimine başlayan bölümümüz 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulmasıyla fakülte bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. 2018-2019 Bahar yarıyılı ile birlikte Yüksek Lisans Programı da açılmıştır.
Misyon
Çocuk Gelişimi alanında toplumun ihtiyaçları ile ulusal ve evrensel sorunlara çözüm önerileri getirebilen, çocuk ve ailenin yüksek yararına katkı sağlayabilecek projeler üretebilen, eleştirel düşünebilen, etik değerlere bağlı, üretken, girişimci mezunlar yetiştirmek ve topluma kaliteli, güvenilir bir hizmet verebilmektir.
Vizyon
Toplumun değişen ve gelişen gereksinimleri doğrultusunda kendini yenileyebilen, geliştirebilen, alanında yurt içi ve yurt dışında tanınan, çağdaş, katılımcı, bilimsel düşünen, yenilikçi, kaliteyi hedeflemiş mezunlar yetiştirmektir.
Amaç
Çocuk Gelişimi Bölümü, 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç (normal/özel gereksinimli kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suça itilmiş çocuklar) ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal) destekleyici programlar geliştirmenin yanı sıra çocuğa, aileye, profesyonellere ve topluma hizmet sunan “Çocuk Gelişimcisi” yetiştirerek, çocuk gelişimi alanında bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın ve toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu