Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Cinsel Sağlık
Ders Kodu: EBL152
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Bu dersin amacı öğrencilere cinsel sağlık, üreme sağlığı, cinsiyet, toplumsal cinsiyet kavramları konusunda gerekli bilgi, tutum ve değerleri kazandırmaktır.

Özet İçerik

Sağlık, Cinsellik, Üreme Sağlığı Kavramları, Ergenlik Dönemindeki Bedensel, Ruhsal Değişiklikler, Cinsel Kimlik Gelişimi,Üreme ve Cinselliğin Boyutları, Cinsel Sağlık ve Sorunları, Toplumlarda Cinselliğe Bakış, Cinsellikle İlgili Yanlış Bilgiler ve İnanışlar, Cinsel Sağlık Eğitimi, Cinsel Şiddet ve Cinsel Taciz, Üreme ve Cinsel haklar, Cinsel sağlık/Üreme Sağlığı hizmetleri, Vaka Sunumu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Sağlıklı olma kavramı içinde cinsellik, cinsel sağlık ve üreme sağlığı terimlerini tanımlayabilmeli
2.Üreme haklarını sayabilmeli ve bireyler açısından önemini tartışabilmeli
3.Cinsellik ve kültürel tutumlar, önyargılar, cinsel mitler ve tabular konularında bilgi sahibi olabilme
4.Toplumda cinselliğe bakış, cinsiyet ayrımcılığının sağlığa/üreme sağlığına etkilerini anlayabilme
5.Cinsellikle ilgili konularda sıkılganlık duymadan konuşabilmeli
6.Bakım vermede cinsellik, cinsel değerlerin etkisini kavrayabilme, bireyin bakım gereksinimlerinin karşılanmasında cinsellik kavramını dikkate alarak bakım verme bilgi ve becerisini kazanabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Akalın A. Cinsel kimlik gelişimi. İçinde: Fincancıoğlu N, Bulut A, editörler. Cinsel sağlık bilgileri eğitimi öğretmen el kitabı, İstanbul: İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı; 2000. p.27-35.
2.Clouse B. Çeviren: Gündüz T. (2000) Ergenlerde Ahlak Gelişimi ve Cinsellik, T.C. Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, 9 (9)
3.Kaplan HI, Sadock BJ (Çeviri: E. Abay, editör). Kaplan & Sadock Klinik Psikiyatri. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2004
4.Öztürk O. (2004) Ruh Sağlığı ve bozuklukları. Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri
5.Türmen T. (2003) Toplumsal cinsiyet ve kadın sağlığı. İçinde: Akın A, editör. Toplumsal cinsiyet, sağlık ve kadın, Hacettepe Üniversitesi Yayınları,.3-16.
6.Şirin A., Kavlak O. (2008) Kadın Sağlığı, Bedray Basım ve yayımcılık, İstanbul
7.T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü (2009) Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlığı, Üreme Sağlığına Giriş, Ankara
8.Set T., Dağdeviren N., Aktürk Z. (2006) Ergenlerde Cinsellik, Genel Tıp Dergisi, 16(3):137-141
9.Aslan E. (2012) Güvenli Cinsellik, http://www.uroturk.org.tr/guvenli_cinsellik.pdf
10.Kayır A. (2001) Cinsellik kavramı ve cinsel mitler. İçinde: Yetkin N, İncesu C, editörler. Cinsel işlev bozuklukları. İstanbul: Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş, p.34-9.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Tanışma, dersin amacı
2. Hafta - Teorik
Sağlık, Cinsellik, Üreme Sağlığı Kavramları
3. Hafta - Teorik
Ergenlik Dönemindeki Bedensel, Ruhsal Değişiklikler, Cinsel Kimlik Gelişimi
4. Hafta - Teorik
Üreme ve Cinselliğin Boyutları
5. Hafta - Teorik
Cinsel Sağlık ve Sorunları
6. Hafta - Teorik
Toplumlarda Cinselliğe Bakış
7. Hafta - Teorik
Cinsellikle İlgili Yanlış Bilgiler ve İnanışlar
8. Hafta - Teorik
Cinsel Sağlık Eğitimi
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Cinsel Şiddet ve Cinsel Taciz
11. Hafta - Teorik
Üreme ve Cinsel haklar
12. Hafta - Teorik
Cinsel sağlık/Üreme Sağlığı hizmetleri
13. Hafta - Teorik
Vaka Sunumu
14. Hafta - Teorik
Vaka Sunumu
15. Hafta - Teorik
Dersin Değerlendirmesi
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ödev15914
Proje181018
Ara Sınav1213
Dönem Sonu Sınavı1415
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)96
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
3
3
3
3
OÇ-3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
OÇ-6
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu