Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
İktisat - Normal Öğretim
İktisat (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
İktisat lisans programında 4 yıl eğitim verilmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası değişim ve geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İktisat Bilim Uzmanı" unvanı alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Önceki öğrenmenin tanınmasında Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
İktisat dalında lisans diploması alınan ana dal programı teknik iktisadi eğitim ile kapsamlı ve dengeli bir lisans eğitimini harmanlamaktadır. Bu kapsamda İktisat lisans programı; tasarlanmış olan esnek lisans müfredatı öğrencilerin eğitimlerinin ilk iki yılında tüm iktisatçıların ihtiyaç duyduğu temel sosyal bilimler ve sayısal araç-gereç eğitimini tamamladıktan sonra kendi tercihlerine göre şekillendirdikleri bir müfredat ile hedeflerine uygun bir iktisat alanında uzmanlaşmalarına imkan sağlamaktadır. İktisat lisans (BA) derecesinin alınabilmesi için, en az 240 AKTS kredisinin toplanması gerekmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
İktisat bölümünden mezun olan öğrenciler, kamu veya özel ayırt etmeksizin her kurumda idarecilik ve yöneticilik görevi yapabilir donanımda olacaklardır.
Üst Derece Programlara Geçis
İktisat bölümünden başarı ile mezun olan öğrenciler, Yüksek Lisans için gerekli koşulları yerine getirerek lisansüstü programlarda öğrenim görebilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Bir yarıyılda 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavı olmak üzere toplam 2 sınav yapılır. Ara sınavın %40’ı, yarıyıl sonu sınavının ise %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 60 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu