Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu I Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Dil Becerileri I
YD101
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI101
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD101
Zorunlu 2 0 2
Muhasebe I
EF105
Zorunlu 3 0 5
Hukukun Temel Kavramları
ML105
Zorunlu 3 0 5
İktisat I
İKT101
Zorunlu 3 0 5
İktisat Matematiği I
İKT107
Zorunlu 3 0 4
Genel İşletme
EF109
Zorunlu 3 0 5
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu II Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Dil Becerileri II
YD102
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI102
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD102
Zorunlu 2 0 2
Muhasebe II
EF106
Zorunlu 3 0 5
İktisat II
İKT102
Zorunlu 3 0 5
İktisat Matematiği II
İKT108
Zorunlu 3 0 4
Anayasa Hukuku
ML112
Zorunlu 3 0 5
İktisat Sosyolojisi
İKT106
Zorunlu 3 0 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu III Zorunlu 20
Bölüm Seçmeli I Bölüm Seçmeli 10
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Mikro İktisat I
İKT201
Zorunlu 3 0 5
Makro İktisat I
İKT203
Zorunlu 3 0 5
İktisat Tarihi
İKT205
Zorunlu 3 0 5
Kamu Maliyesi
ML171
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ekonomi ve Finans İngilizcesi I
EF353
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi II
EF354
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Finansal Kriz Analizleri
EF355
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi III
EF457
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Ekonomi ve Finans İngilizcesi IV
EF458
Bölüm Seçmeli 3 0 7
AB Türkiye Ekonomik İlişkileri
İKT306
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Küreselleşme ve Entegrasyon Teorisi
İKT401
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Avrupa Ekonomi Tarihi
İKT402
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Davranışsal Ekonomi
İKT404
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yeni Ticaret Teorileri
İKT408
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Tarım Ekonomisi
İKT355
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Dijital Ekonomi
İKT359
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Turizm Ekonomisi
İKT361
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Deneysel İktisat
İKT451
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Deneysel İktisat Atölye Çalışması
İKT452
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Politik İktisat
İKT362
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Maliye Politikası
ML172
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uluslararası Ekonomi Politik
İKT251
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Düşünceler Tarihi
İKT254
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Büyüme ve Kalkınma
İKT360
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bölgesel Ekonomi
İKT253
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Oyun Teorisi
İKT453
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Planlama
İKT455
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması
EK454
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sanayi Ekonomisi
EF264
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomik Büyüme Modelleri
İKT457
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yeni Dış Ticaret Teorileri
İKT456
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisatçılar İçin Bilgisayar Becerileri
İKT458
Bölüm Seçmeli 3 0 5
E-Ticaret Uygulamaları
İKT364
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çevre Ekonomisi
İKT351
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Girişimcilik Ekonomisi
İKT459
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Seçmeli 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG101
Bölüm Seçmeli 2 0 2
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu IV Zorunlu 20
Bölüm Seçmeli I Bölüm Seçmeli 10
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kamu Ekonomisi
ML208
Zorunlu 3 0 5
Mikro İktisat II
İKT202
Zorunlu 3 0 5
Makro İktisat II
İKT204
Zorunlu 3 0 5
Temel İstatistik
EK172
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ekonomi ve Finans İngilizcesi I
EF353
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi II
EF354
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Finansal Kriz Analizleri
EF355
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi III
EF457
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Ekonomi ve Finans İngilizcesi IV
EF458
Bölüm Seçmeli 3 0 7
AB Türkiye Ekonomik İlişkileri
İKT306
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Küreselleşme ve Entegrasyon Teorisi
İKT401
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Avrupa Ekonomi Tarihi
İKT402
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Davranışsal Ekonomi
İKT404
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yeni Ticaret Teorileri
İKT408
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Tarım Ekonomisi
İKT355
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Dijital Ekonomi
İKT359
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Turizm Ekonomisi
İKT361
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Deneysel İktisat
İKT451
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Deneysel İktisat Atölye Çalışması
İKT452
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Politik İktisat
İKT362
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Maliye Politikası
ML172
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uluslararası Ekonomi Politik
İKT251
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Düşünceler Tarihi
İKT254
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Büyüme ve Kalkınma
İKT360
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bölgesel Ekonomi
İKT253
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Oyun Teorisi
İKT453
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Planlama
İKT455
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması
EK454
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sanayi Ekonomisi
EF264
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomik Büyüme Modelleri
İKT457
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yeni Dış Ticaret Teorileri
İKT456
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisatçılar İçin Bilgisayar Becerileri
İKT458
Bölüm Seçmeli 3 0 5
E-Ticaret Uygulamaları
İKT364
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çevre Ekonomisi
İKT351
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Girişimcilik Ekonomisi
İKT459
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Seçmeli 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG101
Bölüm Seçmeli 2 0 2
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu V Zorunlu 20
Bölüm Seçmeli II Bölüm Seçmeli 5
Bölüm Dışı Seçmeli Bölüm Dışı Seçmeli 5
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ekonometri I
EK201
Zorunlu 3 0 5
Uluslararası İktisat Teorisi
İKT301
Zorunlu 3 0 5
Para Teorisi ve Politikası
İKT303
Zorunlu 3 0 5
Büyüme Ekonomisi
İKT305
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ekonomi ve Finans İngilizcesi I
EF353
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi II
EF354
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Finansal Kriz Analizleri
EF355
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi III
EF457
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Ekonomi ve Finans İngilizcesi IV
EF458
Bölüm Seçmeli 3 0 7
AB Türkiye Ekonomik İlişkileri
İKT306
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Küreselleşme ve Entegrasyon Teorisi
İKT401
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Avrupa Ekonomi Tarihi
İKT402
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Davranışsal Ekonomi
İKT404
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yeni Ticaret Teorileri
İKT408
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Tarım Ekonomisi
İKT355
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Dijital Ekonomi
İKT359
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Turizm Ekonomisi
İKT361
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Deneysel İktisat
İKT451
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Deneysel İktisat Atölye Çalışması
İKT452
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Politik İktisat
İKT362
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Maliye Politikası
ML172
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uluslararası Ekonomi Politik
İKT251
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Düşünceler Tarihi
İKT254
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Büyüme ve Kalkınma
İKT360
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bölgesel Ekonomi
İKT253
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Oyun Teorisi
İKT453
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Planlama
İKT455
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması
EK454
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sanayi Ekonomisi
EF264
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomik Büyüme Modelleri
İKT457
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yeni Dış Ticaret Teorileri
İKT456
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisatçılar İçin Bilgisayar Becerileri
İKT458
Bölüm Seçmeli 3 0 5
E-Ticaret Uygulamaları
İKT364
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çevre Ekonomisi
İKT351
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Girişimcilik Ekonomisi
İKT459
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Borçlar Hukuku
ML203
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Türk Vergi Hukuku
ML202
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Ticaret Hukuku
ML206
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
İdare Hukuku
ML303
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Finansal Okuryazarlık
EK451
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Finansal Yönetim I
EF305
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Finansal Yönetim II
EF306
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Finansal Tablolar Analizi
EF211
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Uluslararası Finansman
EF416
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Örnekleme Yöntemleri
EK309
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Yerel Yönetimler Maliyesi
ML411
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Türk Vergi Sistemi
ML173
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Bilişim Teknolojileri Uygulamaları
EK251
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Excel ile Veri Analizi
EK254
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Finansal Piyasalar ve Bankacılık
EF312
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulamaları
EF461
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Kamu Yönetimi
ML175
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
İleri Ekonometri
EK173
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Maliyet Muhasebesi
EF181
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Kamu Bütçesi
ML177
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
AB ve Mali Uyum
ML458
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu VI Zorunlu 20
Bölüm Seçmeli II Bölüm Seçmeli 5
Bölüm Dışı Seçmeli Bölüm Dışı Seçmeli 5
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ekonometri II
EK202
Zorunlu 3 0 5
Uluslararası İktisat Politikası
İKT302
Zorunlu 3 0 5
Kalkınma Ekonomisi
İKT304
Zorunlu 3 0 5
Türkiye Ekonomisi
İKT308
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ekonomi ve Finans İngilizcesi I
EF353
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi II
EF354
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Finansal Kriz Analizleri
EF355
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi III
EF457
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Ekonomi ve Finans İngilizcesi IV
EF458
Bölüm Seçmeli 3 0 7
AB Türkiye Ekonomik İlişkileri
İKT306
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Küreselleşme ve Entegrasyon Teorisi
İKT401
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Avrupa Ekonomi Tarihi
İKT402
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Davranışsal Ekonomi
İKT404
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yeni Ticaret Teorileri
İKT408
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Tarım Ekonomisi
İKT355
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Dijital Ekonomi
İKT359
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Turizm Ekonomisi
İKT361
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Deneysel İktisat
İKT451
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Deneysel İktisat Atölye Çalışması
İKT452
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Politik İktisat
İKT362
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Maliye Politikası
ML172
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uluslararası Ekonomi Politik
İKT251
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Düşünceler Tarihi
İKT254
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Büyüme ve Kalkınma
İKT360
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bölgesel Ekonomi
İKT253
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Oyun Teorisi
İKT453
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Planlama
İKT455
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması
EK454
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sanayi Ekonomisi
EF264
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomik Büyüme Modelleri
İKT457
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yeni Dış Ticaret Teorileri
İKT456
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisatçılar İçin Bilgisayar Becerileri
İKT458
Bölüm Seçmeli 3 0 5
E-Ticaret Uygulamaları
İKT364
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çevre Ekonomisi
İKT351
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Girişimcilik Ekonomisi
İKT459
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Borçlar Hukuku
ML203
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Türk Vergi Hukuku
ML202
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Ticaret Hukuku
ML206
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
İdare Hukuku
ML303
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Finansal Okuryazarlık
EK451
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Finansal Yönetim I
EF305
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Finansal Yönetim II
EF306
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Finansal Tablolar Analizi
EF211
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Uluslararası Finansman
EF416
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Örnekleme Yöntemleri
EK309
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Yerel Yönetimler Maliyesi
ML411
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Türk Vergi Sistemi
ML173
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Bilişim Teknolojileri Uygulamaları
EK251
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Excel ile Veri Analizi
EK254
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Finansal Piyasalar ve Bankacılık
EF312
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulamaları
EF461
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Kamu Yönetimi
ML175
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
İleri Ekonometri
EK173
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Maliyet Muhasebesi
EF181
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Kamu Bütçesi
ML177
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
AB ve Mali Uyum
ML458
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu VII Zorunlu 20
Bölüm Seçmeli I Bölüm Seçmeli 10
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Finansal Ekonomi
EF411
Zorunlu 3 0 5
Dünya Ekonomisi
İKT252
Zorunlu 3 0 5
İktisat Politikası
İKT407
Zorunlu 3 0 5
Bilgi Ekonomisi ve E-Ticaret
İKT409
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ekonomi ve Finans İngilizcesi I
EF353
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi II
EF354
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Finansal Kriz Analizleri
EF355
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi III
EF457
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Ekonomi ve Finans İngilizcesi IV
EF458
Bölüm Seçmeli 3 0 7
AB Türkiye Ekonomik İlişkileri
İKT306
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Küreselleşme ve Entegrasyon Teorisi
İKT401
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Avrupa Ekonomi Tarihi
İKT402
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Davranışsal Ekonomi
İKT404
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yeni Ticaret Teorileri
İKT408
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Tarım Ekonomisi
İKT355
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Dijital Ekonomi
İKT359
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Turizm Ekonomisi
İKT361
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Deneysel İktisat
İKT451
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Deneysel İktisat Atölye Çalışması
İKT452
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Politik İktisat
İKT362
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Maliye Politikası
ML172
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uluslararası Ekonomi Politik
İKT251
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Düşünceler Tarihi
İKT254
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Büyüme ve Kalkınma
İKT360
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bölgesel Ekonomi
İKT253
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Oyun Teorisi
İKT453
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Planlama
İKT455
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması
EK454
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sanayi Ekonomisi
EF264
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomik Büyüme Modelleri
İKT457
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yeni Dış Ticaret Teorileri
İKT456
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisatçılar İçin Bilgisayar Becerileri
İKT458
Bölüm Seçmeli 3 0 5
E-Ticaret Uygulamaları
İKT364
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çevre Ekonomisi
İKT351
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Girişimcilik Ekonomisi
İKT459
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Seçmeli 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG101
Bölüm Seçmeli 2 0 2
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu VIII Zorunlu 20
Bölüm Seçmeli I Bölüm Seçmeli 10
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Proje Uygulamaları
İKT406
Zorunlu 3 0 5
Uluslararası Ekonomik ve Mali Kuruluşlar
ML352
Zorunlu 3 0 5
Türkiye Ekonomisinde Güncel Sorunlar
İKT454
Zorunlu 3 0 5
Çalışma Ekonomisi
İKT175
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ekonomi ve Finans İngilizcesi I
EF353
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi II
EF354
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Finansal Kriz Analizleri
EF355
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi III
EF457
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Ekonomi ve Finans İngilizcesi IV
EF458
Bölüm Seçmeli 3 0 7
AB Türkiye Ekonomik İlişkileri
İKT306
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Küreselleşme ve Entegrasyon Teorisi
İKT401
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Avrupa Ekonomi Tarihi
İKT402
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Davranışsal Ekonomi
İKT404
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yeni Ticaret Teorileri
İKT408
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Tarım Ekonomisi
İKT355
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Dijital Ekonomi
İKT359
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Turizm Ekonomisi
İKT361
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Deneysel İktisat
İKT451
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Deneysel İktisat Atölye Çalışması
İKT452
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Politik İktisat
İKT362
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Maliye Politikası
ML172
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uluslararası Ekonomi Politik
İKT251
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Düşünceler Tarihi
İKT254
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Büyüme ve Kalkınma
İKT360
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bölgesel Ekonomi
İKT253
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Oyun Teorisi
İKT453
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Planlama
İKT455
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması
EK454
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sanayi Ekonomisi
EF264
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomik Büyüme Modelleri
İKT457
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yeni Dış Ticaret Teorileri
İKT456
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisatçılar İçin Bilgisayar Becerileri
İKT458
Bölüm Seçmeli 3 0 5
E-Ticaret Uygulamaları
İKT364
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çevre Ekonomisi
İKT351
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Girişimcilik Ekonomisi
İKT459
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Seçmeli 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG101
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu