Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Öğretim mesleğini icra etmenin her aşamasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.İngilizce öğretim sürecine uygun yöntem ve teknikleri, materyaller ve kaynakları ve teknolojiyi kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olma.
3.İngilizce dil bilgisini ve becerileri ölçme ve değerlendirmede uygun araç, yaklaşım, yöntem ve teknikleri kullanabilme
4.İngilizce öğretim ile ilgili konularda sosyal sorumluluk projeleri ve etkinlikler düzenleyip uygulayabilme ve bu tür proje ve etkinliklerde aktif rol alabilme.
5.Bilgi ve iletişim teknolojilerini İngilizcenin öğretimi alanında kullanmak.
6.Dil öğretimi, öğrenme ve ölçme alanındaki yenilikleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurmak.
7.İngilizce öğretimine her düzeye uygun öğrenme ortamları düzenleyebilme ve öğrencilerin iletişim becerilerini (dinleme, konuşma, okuma, yazma) geliştirebilme
8.Öğrencilerin farklı dil öğrenme strateji, üsluplarını ve ihtiyaçlarını belirleyerek ve gelişim düzeylerini dikkate alarak öğrenim planı hazırlayabilme ve değerlendirme yapabilme.
9.Dil öğretiminde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanma ve sınıf odaklı/aksiyon araştırma yapabilme
10.İngilizce öğretimiyle ilgili konularda araştırma becerilerini kullanarak bilgi toplama ve araştırma sonuçlarını sözlü ve/ya yazılı olarak ilgili kişi ve kurumlarla paylaşmak
11.Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
12.İngilizce öğretim ile ilgili konularda sosyal sorumluluk projeleri ve etkinlikler düzenleyip uygulayabilme ve bu tür proje ve etkinliklerde aktif rol alabilme.
13.Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve sınıf ortamını buna göre düzenleme.
14.Yaşam boyu öğrenme konusunda olumlu bir tavır geliştirme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu