Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Murat ŞENTUNA
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Aylin UĞURLU
Bölüm Başkan Yardımcısı
Bölümün; eğitim, araştırma ve diğer hizmetleri, teori ve pratiğe önem verilen pozitif bir öğrenme ortamında geçekleştirilmektedir. Öğrencilerimizin üniversite sonrası yaşamlarında başarılı olmalarını sağlayacak profesyonel beceriler kazanmaları için, sağlam teorik ve deneysel bilgi almalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Özellikle, öğrencileri spor endüstrisi ve akademik kariyer için hazırlıyoruz. Dört yıllık eğitim programı içerisinde sunulan dersler öğrencilerin, spor endüstrisi ile ilişkili yönetim, pazarlama, finans, organizasyon yönetimi gibi alanlarda güçlü bilgiye sahip olmalarını sağlıyor. Ek olarak eğitim sürecinde, öğrencilerin bilgilerini sınıf ve staj ortamlarında uygulamaları yönünde cesaretlendirilmektedirler.
Misyon
Spor endüstrisinin güncel olarak ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü yetiştirmek üzere, gerekli eğitim programlarını hazırlamak, öğrencilerin profesyonel çalışma alanlarına hazırlıkları için iç ve dış paydaşlar ile işbirlikleri içerisinde bulunmaktır.
Vizyon
Sporu ulusal kalkınma ve gelişim açısından ele alabilecek, ülkemizi sosyal, kültürel, ekonomik, ve sportif açısından ileriye götürecek spor yöneticilerini yetiştirmektir.
Amaç
Spor Yöneticiliği Bölümü spor endüstrisi ve rekreasyon hizmetler sunan organizasyonlarla birlikte, kamu ya da özel sektördeki sporla ilgili kurumlara, okullara ve üniversitelere hizmet verebilecek kalifiye elemanları yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Spor Bilimleri Fakültesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Bünyesinde; • 9000 m2 Spor Salonu, • 9000 m2 Kapalı Tribün Alanı, • 13.600 m2 Çim Futbol Sahası, • 2350 m2 Suni Çim Futbol Sahası, • 2350 m2 Voleybol-Basketbol Sahası, • 2850 m2 Tenis Sahası, • 60 m2 Kapalı Koşu Pisti, bulunmaktadır. Fakülte Binası İçinde İse; • 1 Adet Amfi, • 1 Adet Bilgisayar Laboratuvarı, • 26 Adet Derslik, • 1 Adet 40 Kişi kapasiteli 20 m2 Kantin, • Öğretim Elamanlarına İçin Toplam 400 m2, 23 Adet Çalışma Odası, • İdari Personele İçin Toplam 160 m2’den Oluşan 10 Adet Çalışma Odası, • 2 Adet Toplantı ve Konferans Salonu, • 1 Adet 500 m2 Ambar Alanı, • 1 Adet 20 m2 Arşiv, bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Fakülte Bünyesinde; 62 Adet Masaüstü Bilgisayarı, 25 Adet Taşınabilir Bilgisayar, 22 Adet Projeksiyon, 1 Adet Barkod Okuyucu, 1 Adet Fotokopi Makinası, 1 Adet Fotoğraf Makinası, 5 Adet Kamera, 3 Adet Televizyon, 18 Adet Yazıcı, 1 Adet Müzik seti, 1 Adet Ev Sineması, 1 Adet Optik Okuyucu, Kütüphanede 200 Adet Kitap, bulunmaktadır. Tüm dersliklerde ve amfide projeksiyon cihazı, bilgisayar ve internet bağlantısı mevcuttur. Ayrıca, Bilgi-İşlem ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde ortak kullanıma sahip internet bağlantılı 22 adet bilgisayar donanımı vardır.(Lisans ve lisansüstü öğrencilerin günde 8 saat kullanıma açık).
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu