Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Temel iktisadi kavramları, teorileri ve yöntemleri anlayabilme ve yorumlayabilme
2. Matematiksel, istatistiki ve ekonometrik analiz araçlarını iktisadi sorunlara uygulayabilme
3.Ekonomide yer alan piyasaların yapısını ve özelliklerini güncel ekonomik olayları kavrayarak yorumlayabilme
4.Yenilik, yaratıcılık ve teknoloji kavramlarının dinamik küresel ekonomi içerisindeki rolünü tanımlayabilme
5.Proje hazırlayabilme ve yaratıcılık becerisi elde edebilme
6.Makro ve mikro ekonomik gelişmeleri analiz edebilme
7.Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyebilme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu