Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu I Zorunlu 12
Seçmeli I Bölüm Seçmeli 15
Toplam AKTS Puanı   27
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM701
Zorunlu 8 0 8
Seminer
İKP701
Zorunlu 0 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Mikroiktisadi Analiz
İKP501
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonometrik Analiz I
İKP503
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisat Politikası ve Uygulamaları
İKP505
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Makro İktisat
İKP506
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Dünya Ekonomisinin Güncel Sorunları
İKP507
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Mikroekonomi Uygulamaları
İKP508
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Küreselleşme ve Ekonomik Entegrasyonlar
İKP509
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uluslararası İktisat Teorisi
İKP511
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Para Teorisi ve Politikası
İKP512
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi
İKP513
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Davranışsal İktisat
İKP514
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Oyun Teorisi ve Enformasyon
İKP515
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Deneysel İktisat
İKP516
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kamu Ekonomisi
İKP517
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kalkınma İktisadı
İKP518
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Doktrinler Tarihi
İKP519
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Matematiksel İktisat
İKP520
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Optimizasyon
İKP521
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İşgücü ve İstihdam
İKP524
Bölüm Seçmeli 3 0 5
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu II Zorunlu 13
Seçmeli II Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   33
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM702
Zorunlu 8 0 8
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etiği
İKP510
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Makroiktisadi Analiz
İKP502
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonometrik Analiz II
İKP504
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisat Politikası ve Uygulamaları
İKP505
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Makro İktisat
İKP506
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Dünya Ekonomisinin Güncel Sorunları
İKP507
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Mikroekonomi Uygulamaları
İKP508
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Küreselleşme ve Ekonomik Entegrasyonlar
İKP509
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uluslararası İktisat Teorisi
İKP511
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Para Teorisi ve Politikası
İKP512
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi
İKP513
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Davranışsal İktisat
İKP514
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Oyun Teorisi ve Enformasyon
İKP515
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Deneysel İktisat
İKP516
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kamu Ekonomisi
İKP517
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kalkınma İktisadı
İKP518
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Doktrinler Tarihi
İKP519
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Matematiksel İktisat
İKP520
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Optimizasyon
İKP521
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Panel Veri Ekonometrisi
İKP522
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Zaman Serileri Analizi
İKP523
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İşgücü ve İstihdam
İKP524
Bölüm Seçmeli 3 0 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu III Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ701
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM703
Zorunlu 8 0 8
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu IV Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ702
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM704
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu