Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı’nde Yüksek Lisans ve Doktora olmak üzere lisansüstü eğitimi verilmektedir. Bölümde, Bahçe Bitkileri Anabilim dalı altında Meyve Yetiştirme ve Islahı, Sebze Yetiştirme ve Islahı, Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı ile Bağ Yetiştirme ve Islahı olmak üzere dört adet bilim dalı mevcuttur.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu konuda uygulama esasları, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğe göre düzenlenmektedir.
Kazanılan Derece
Ziraat Yüksek Mühendisi
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Adnan Menderes Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu düzenlemeler yatay, dikey ve yandal geçişleri yapılmaktadır. Bu kapsamda önceki öğrenmeye ilişkin kredi transferleri ve muafiyetler mümkündür.Bunun dışında henüz,formal olmayan sertifikaya veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve yabancı dil gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olmaktadırlar.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü ve tezi başarıyla tamamlamak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2 yıllık bir çerçevede; meyve, sebze, bağ, süs bitkileri, örtü altı ve açıkta yetiştiricilik, ıslah, hasat sonrası konularında ziraat yüksek mühendisi yetiştirmektedir. Programın ilk yılı zorunlu ve seçmeli derslerden, ikinci yılı tez çalışmasından oluşmaktadır. Program kapsamında teorik ile arazi ve laboratuvar çalışmaları gibi pratik konular yer almaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Ziraat Yüksek Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Ziraat Yüksek Mühendisi ünvanını almış mezunlar, gerekli sınavları verdikleri takdirde kamu kurumlarında çalışabilmektedirler.Ayrıca, özel sektörde gübre, ilaç, tohum, fide, fidan üretim, depolama, ihracat-ithalat, paketleme-pazarlama ve sertifikasyon gibi konularda çalışabilme imkanına sahiptirler. Zirai danışmanlık yapabilme ve gıda kontrolü (fırın pastane vs. denetleme) olarak çalışma hakları da bulunmaktadır.
Üst Derece Programlara Geçis
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşuları Ve Kuralları ” bölümünde açıklandığı gibidir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu