Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Uzmanlık alanında ülkesel ve bölgesel sorunları izleme ve farkına varabilme
2.Bilgi kaynaklarına ulaşabilme ve yeni bilgi ve yöntemleri öğrenebilme yeteneği
3.Uzmanlık alanında ihtiyaç duyulan bilgileri üretme ve bunları amaca yönelik kullanabilme becerisi
4.Bilimsel yöntemlere uygun olarak hipotez oluşturabilme ve buna göre araştırma kurgusu planlayabilme
5.Elde ettiği sonuçları irdeleyip değerlendirebilme becerisi
6.Varılan bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade edebilme ve bunu bilimsel ortamlarda savunabilme
7.Edindiği bu becerileri gerek bilim, gerekse pratikte kullanabilme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu