Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Tarla Bitkileri Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Tarla Bitkileri Anabilimdalı 2 yıllık yüksek lisans eğitimi vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayanlar "Ziraat Yüksek Mühendisi" derecesini alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Ziraat Fakültesinden mezun olmak
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yapılmaktadır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yapılmaktadır.
Program Profili
Tezli Yüksek Lisans Programının amacı Tarla Bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanında bilimsel araştırma yaparak, çalışma konusundaki sorunları tanıma, çözme ve yorumlama becerisini, uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme yeteneği kazandırarak, profesyonel bir bakış açısı sağlamaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar tarım alanında çalışan kamu kuruluşları, araştırma enstitüleri, özel sektör ve üniversitelerde görev almaktadırlar.
Üst Derece Programlara Geçis
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşuları ve Kuralları ” bölümünde açıklandığı gibidir.
Staj Durumu
N/A
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu