Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 001 Zorunlu 8
Seçmeli Ders Grubu 001 Bölüm Seçmeli 22
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tarımsal Araştırma Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi
ZTB517
Zorunlu 2 2 8
Seminer
ZTB701
Zorunlu 0 2 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bahçe Bitkilerinde Doku Kültürü Uygulamaları
ZBB506
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Topraksız Tarım
ZBB524
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Alternatif Yabancı Ot Mücadele Yöntemleri
ZBK538
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Tarla ve Bahçe BitkilerindeYabancı Otlar ve Mücadelesi
ZBK546
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Bitki Hastalıkları İle Entegre Mücadele
ZBK556
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Moleküler Genetik
BİO501
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Bitki Hücre ve Doku Kültürü
BİO519
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Enzim Biyokimyası
BİO523
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Protein Biyokimyası
BİO525
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Moleküler Biyolojide Teknikler I
BİO543
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Bitki Büyüme Düzenleyicileri
BİO546
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Hassas Tarım ve Uygulamaları
ZTM539
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Tarla Geliştirme Hizmetleri
ZTY525
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Tarımsal Yapılarda Bilgisayar Destekli Tarım
ZTY512
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Meteorolojik Verileri Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri
ZTY517
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Toprak-Su-Bitki İlişkileri
ZTY539
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Tahıllarda Kalite ve Islahı
ZTB503
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Tarla Bitkilerinde Melezleme Teknikleri
ZTB504
Bölüm Seçmeli 2 2 7
Tarla Bitkilerinde Tohumluk Tekniği ve Setifikasyon
ZTB506
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Bitkisel Lifler ve Kalite Kontrolü
ZTB507
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Aromatik Bitkiler
ZTB514
Bölüm Seçmeli 2 2 8
İlaç Bitkileri
ZTB515
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Pamuk Ekolojisi ve Fizyolojisi
ZTB516
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Sürdürülebilir Tarım
ZTB518
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Lif Bitkileri
ZTB519
Bölüm Seçmeli 2 2 7
Yağ Bitkileri
ZTB521
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Çırçırlama, Balyalama ve Depolama Tekonolojisi
ZTB522
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Pamuk Islahı
ZTB523
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Tarla Bitkilerinde Stres Fizyolojisi ve Seleksiyon Yöntemleri
ZTB524
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Doğal Kaynaklar ve Yönetimi
ZTB525
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Keyf Bitkileri
ZTB526
Bölüm Seçmeli 2 2 7
Mera Bitki Örtüsü Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri
ZTB527
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Nişasta ve Şeker Bitkileri
ZTB528
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagillerin Standardizasyonu
ZTB529
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Lif Teknolojisi
ZTB530
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Çayır Mera Ekolojisi
ZTB532
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Yem Bitkilerinde Tohumluk Üretimi
ZTB534
Bölüm Seçmeli 2 2 7
Tarla Bitkilerinde Deneme Metotları ve Analizi
ZTB536
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Mısır Ekofizyolojisi ve Kültürel Uygulamalar
ZTB538
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Bitki Beslenme Bozuklukları Fizyolojisi
ZTO501
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Verimlilik Analizleri
ZTO502
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Bitkilerde Mikro Besin Element Gübrelenmesi
ZTO504
Bölüm Seçmeli 2 2 7
Bitki Biyokimyası
ZTO505
Bölüm Seçmeli 2 2 7
Gübre Analizleri
ZTO507
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Gübre Kullanımı Bitki Sağlığı İlişkileri
ZTO510
Bölüm Seçmeli 2 2 7
Toprak Yönetimi ve Erozyon Kontrolü
ZTO512
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Tarla Bitkilerinde Gübreleme Teknikleri
ZTO513
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Toprak- Su- Bitki Besinleri İlişkileri
ZTO514
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Kültür Bitkilerinde Stres Fizyolojisi
ZTO522
Bölüm Seçmeli 2 2 7
Topraksız Kültür Yetiştiriciliğinde Bitki Besleme ve Gübreleme
ZTO523
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Toprak Organik Maddesi
ZTO526
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Ruminantların Beslenmesinde Çevresel Faktörler
ZZO542
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Tarımda Gübreleme Programlarının Hazırlanması
ZTO530
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Arazi Kullanımının Yönetim Esasları
ZTO531
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Populasyon Biyolojisi
ZTB501
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Çok Genli Kalıtım
ZTB502
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Tarla Bitkileri Fizyolojisi
ZTB505
Bölüm Seçmeli 3 0 8
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 002 Zorunlu 6
Seçmeli Ders Grubu 002 Bölüm Seçmeli 24
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Seminer
ZTB701
Zorunlu 0 2 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tahıllarda Kalite ve Islahı
ZTB503
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Tarla Bitkilerinde Melezleme Teknikleri
ZTB504
Bölüm Seçmeli 2 2 7
Tarla Bitkilerinde Tohumluk Tekniği ve Setifikasyon
ZTB506
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Bitkisel Lifler ve Kalite Kontrolü
ZTB507
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Aromatik Bitkiler
ZTB514
Bölüm Seçmeli 2 2 8
İlaç Bitkileri
ZTB515
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Pamuk Ekolojisi ve Fizyolojisi
ZTB516
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Sürdürülebilir Tarım
ZTB518
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Lif Bitkileri
ZTB519
Bölüm Seçmeli 2 2 7
Yağ Bitkileri
ZTB521
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Çırçırlama, Balyalama ve Depolama Tekonolojisi
ZTB522
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Pamuk Islahı
ZTB523
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Tarla Bitkilerinde Stres Fizyolojisi ve Seleksiyon Yöntemleri
ZTB524
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Doğal Kaynaklar ve Yönetimi
ZTB525
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Keyf Bitkileri
ZTB526
Bölüm Seçmeli 2 2 7
Mera Bitki Örtüsü Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri
ZTB527
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Nişasta ve Şeker Bitkileri
ZTB528
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagillerin Standardizasyonu
ZTB529
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Lif Teknolojisi
ZTB530
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Çayır Mera Ekolojisi
ZTB532
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Yem Bitkilerinde Tohumluk Üretimi
ZTB534
Bölüm Seçmeli 2 2 7
Tarla Bitkilerinde Deneme Metotları ve Analizi
ZTB536
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Mısır Ekofizyolojisi ve Kültürel Uygulamalar
ZTB538
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Tarla Bitkilerinde Biyoteknolojiye Giriş
ZTB540
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Yemeklik Tane Baklagillerde Verim ve Kalite Kriterleri
ZTB541
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Sürdürülebilir Tarımda Baklagiller ve Biyolojik Azot Fiksasyonu
ZTB542
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Ürün Fizyolojisi
ZTB508
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Populasyon Biyolojisi
ZTB501
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Çok Genli Kalıtım
ZTB502
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Tarla Bitkileri Fizyolojisi
ZTB505
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Organik Gübreler ve Organik Atıkların Tarımda Kullanımı
ZTO511
Bölüm Seçmeli 3 0 7
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Tez 1 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ701
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM701
Zorunlu 8 0 8
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Tez 2 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ702
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM702
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu