Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. İbrahim CEMAL
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Yavuz AKBAŞ
Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YARDIM
Anabilim Dalı Koordinatörü
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Önder ÜSTÜNDAĞ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Atakan KOÇ
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Mürsel ÖZDOĞAN
Farabi Değişim Koordinatörü
Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimde Anabilim Dalımız, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Zootekni Anabilim Dalı olarak yer almaktadır. Lisans düzeyinde de eğitim veren bölüm, araştırma organizasyonu anlamında Hayvan Yetiştirme, Yemler ve Hayvan Besleme ile Biyometri ve Genetik isimli 3 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında lisansüstü düzeyde çağın gerekliliklerine karşılık verebilecek nitelikte öğretim-araştırma ve geliştirme programları ile Ülkemiz ve bölgemizde, hayvancılık sektörünün ihtiyacı olan bilgi ve donanıma sahip Yüksek Lisans (Ziraat Yüksek Mühendisi unvanına sahip) ve Doktora mezunları vermektedir. Anabilim Dalında görevli 16 öğretim üyesi (11 profesör, 3 doçent ve 2 Doktor Öğretim Üyesi) tarafından lisansüstü faaliyetler yürütülmektedir.
Tarihçesi
Ziraat Fakültesi, 27.06.1987 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş, 11.07.1992 tarihinde ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Lisans Eğitim ve Öğretimine 1993-1994 sezonunda başlanmıştır. Zootekni Bölümü de ilk olarak 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında lisans öğrencisi almış ve ilk mezunlarını 1997’de vermiştir. Lisansüstü eğitim kapsamında ise Zootekni Anabilim Dalı kapsamında 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında Yüksek Lisans, 21.09.1995 tarihinde ise Doktora programları devreye girmiştir.
Misyon
Hayvancılık bilimlerine yönelik AR-GE faaliyetleri kapsamında yöre, bölge, ülke ve dünyadaki hayvansal üretim süreçlerine olumlu katkılar sağlamak, Çağdaş bilgi ve teknolojileri özümseyen ve geliştirilmesine yönelik AR-GE çalışmaları yapabilecek donanıma sahip bilim insanları yetiştirmek, ulusal ve uluslar arası düzeyde hizmet verebilecek bilgi ve beceri donanımına sahip zooteknist ziraat mühendisleri yetiştirmek.
Vizyon
Çağdaş bilgi ve teknolojiler doğrultusunda hayvansal üretim sorunlarına çok disiplinli araştırma projeleri ile çözümler geliştirmek, Hayvancılık işletmeleri, organizasyonları ve ilgili kuruluşlarla entegrasyon çerçevesinde özellikle nitelikli damızlık yetiştirme, besleme, management ve biyoteknolojik hizmetler konularında öncülük rolünü oynamak.
Amaç
Zootekni Bölümü, büyükbaş (sığır, manda ve at), küçükbaş (koyun, keçi), kanatlılar (tavuk, bıldırcın, hindi, kaz, ördek, devekuşu) ile diğer (arı, tavşan vb.) hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi ve hayvan ıslahı yanı sıra yemler ve alternatif yem kaynakları, hayvancılıkta biyoteknoloji, hayvancılıkta bilgisayar kullanımı, deneme ve planlama, proje-fizibilite, organizasyon, organik tarım, iyi tarım uygulamaları gibi çok farklı konuları içeren geniş bir alanda eğitim öğretim vererek Zooteknist Ziraat Mühendisleri yetiştirmek ve bu alanlarda çalışmalar yaparak yöresel, bölgesel ve ülkesel sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır.
Fiziki Altyapı
Bölümde akademik personel dışında, Personel (Hayvan bakıcısı): 3 kişi, 2 bakıcı lojmanı, Yem depoları ve yem üretim ünitesi (1 ton/saat kapasiteli), Büyükbaş Ünitesi (120 baş sağmal, 180 baş besi sığırı kapasiteli), Küçükbaş Ünitesi (500 başlık koyun deneme ağılı ve sundurma ile 100 başlık keçi ağılı ve sundurma), Kanatlı Ünitesi (1000 tavuk kapasiteli üç bağımsız üniteden oluşan klimatize ve çevre denetimli deneme kümesleri, 400 gözlü bıldırcın kafesi, 1500 tavuk kapasiteli otomatik yumurta kümesi, bir adet laboratuar, bir adet kanatlı kesim ünitesi ve bir adet malzeme deposu), Arıcılık Ünitesi (25 adet arı kolonisi ve 75 adet çiftleştirme kutusu, bir adet yapay tohumlama seti) ve ikisi ön laboratuar olmak üzere toplam 5 adet Laboratuarın yanı sıra biri üniversite merkez kampüsünde diğeri fakülte içerisinde tam donanımlı iki adet merkez laboratuar olanaklarına sahiptir.
Teknik Altyapı
Bölümde akademik personel dışında, Personel (Hayvan bakıcısı): 3 kişi, 2 bakıcı lojmanı, Yem depoları ve yem üretim ünitesi (1 ton/saat kapasiteli), Büyükbaş Ünitesi (120 baş sağmal, 180 baş besi sığırı kapasiteli), Küçükbaş Ünitesi (500 başlık koyun deneme ağılı ve sundurma ile 100 başlık keçi ağılı ve sundurma), Kanatlı Ünitesi (1000 tavuk kapasiteli üç bağımsız üniteden oluşan klimatize ve çevre denetimli deneme kümesleri, 400 gözlü bıldırcın kafesi, 1500 tavuk kapasiteli otomatik yumurta kümesi, bir adet laboratuar, bir adet kanatlı kesim ünitesi ve bir adet malzeme deposu), Arıcılık Ünitesi (25 adet arı kolonisi ve 75 adet çiftleştirme kutusu, bir adet yapay tohumlama seti) ve ikisi ön laboratuar olmak üzere toplam 5 adet Laboratuarın yanı sıra biri üniversite merkez kampüsünde diğeri fakülte içerisinde tam donanımlı iki adet merkez laboratuar olanaklarına sahiptir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu