Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sindirim Sistemi Patolojisi II
Ders Kodu: VPT507
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Mide ve abomazum, bağırsaklar, karaciğer ve bilier sistemlerin bakteriyel, viral, paraziter hastalıkları ve sistemlerin anomalilerinin incelenmesi

Özet İçerik

Kongenital anomaliler, postmortal değişiklikler, gelişim bozuklukları, bakteriyel hastalıklar (Salmonellozis, yersiniozis, paratuberkülozis, karaciğer nekrobasillozisi, basiller hemoglobinüri), viral hastalıklar (adenovirus, coronavirus, rotavirus, enfeksiyoz köpek hepatitisi, at serum hepatitisi) ve paraziter hastalıklar (trematod, sestod, nematod enfeksiyonları)

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nihat TOPLU
Öğrenme Çıktıları
1.Mide ve abomazumun nutrisyonel, enfeksiyöz ve neoplastik hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak
2.Bağırsakların viral hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak
3.Bağırsakların bakteriyel ve paraziter hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak
4.Karaciğerin viral, bakteriyel ve paraziter hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak
5.Karaciğerin toksikolojik hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.K.V.F. Jubb, P. C.Kennedy, N. Palmer (1992). Pathology of Domestic Animals volume 1. 4th edition. Academic Pres Inc
2.K.V.F. Jubb, P. C.Kennedy, N. Palmer (1992). Pathology of Domestic Animals volume 2. 4th edition. Academic Pres Inc
3.K.V.F. Jubb, P. C.Kennedy, N. Palmer (1992). Pathology of Domestic Animals volume 3. 4th edition. Academic Pres Inc
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
postmortal değişiklikler, rumende hiperkeratozis, ön midlerin genişlemesi
2. Hafta - Teorik
ön midelerde yabancı cisimler, travmatik retiküloperitonitis ve komplikasyonları, rumenitis ve ruminal laktik asidozis
3. Hafta - Teorik
ön midelerin paraziter hastalıkları, mide ve abomazumdaki postmortal değişiklikler, pilorisin stenozu, midenin dilatasyonu ve yer değiştirmesi, yabancı cisimler ve içerik sertleşmesi
4. Hafta - Teorik
gastiritis, mide ülserleri, bağırsak hastalıklarının patofizyolojisi, bağırsakların kongenital anomalileri, bağırsak obstruksiyonu, bağırsakların yer değiştirmeleri, bağırsakta iskemi ve infarktüs
5. Hafta - Teorik
ince bağırsakta emilim bozukluğu ve protein kaybı, kalın bağırsak yangıları.
6. Hafta - Teorik
sindirim sisteminin viral hastalıkları
7. Hafta - Teorik
sindirim sisteminin bakteriyel hastalıkları
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
arasınav
9. Hafta - Teorik
sindirim sistemin mikotik ve prototekal hastalıkları
10. Hafta - Teorik
sindirim sisteminin protozoal ve helmint hastalıkları
11. Hafta - Teorik
peritonitis, periteniumun paraziter hastalıkları ve peritonun çeşitli lezyonları
12. Hafta - Teorik
karaciğer dejenerasyonları ve nekroz, hasara karşı gösterilen reaksiyonlar,
13. Hafta - Teorik
karaciğer yetersizliği, karaciğerde postmortal ve agonal değişiklikler, karaciğer ve bilier sistemin yangısı
14. Hafta - Teorik
karaciğerin viral, bakteriyel ve paraziter hastalıkları
15. Hafta - Teorik
toksik karaciğer hastalıkları
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
final exam
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%30
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Ödev1%10
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev100110
Dönem Ödevi101010
Okuma100220
Ara Sınav1011
Dönem Sonu Sınavı1022
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)71
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu