Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Balık Hastalıkları Patolojisi I
Ders Kodu: VPT526
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Suyun kimyasal ve fiziksel özellikleri, (Sıcaklık, çözünmüş oksijen miktarı, pH’ı), suyun kirliliği, farklı kaynaklı suların genel özellikleri, balıkların anatomik ve fizyolojik yapıları, balıkların patofizyolojisi ile sistematik patolojisi konuları üzerinde durulacaktır.

Özet İçerik

Suyun kimyasal ve fiziksel özellikleri, (Sıcaklık, çözünmüş oksijen miktarı, pH’ı), suyun kirliliği, farklı kaynaklı suların genel özellikleri, balıkların anatomik ve fizyolojik yapıları, balıkların patofizyolojisi ile sistematik patolojisi verilecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Suyun kimyasal ve fiziksel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak
2.Balıkların anatomik ve fizyolojik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak
3.Balık hastalıklarının nedenleri hakkında bilgi sahibi olmak
4.Balık hastalıklarının patofizyolojisi hakkında bilgi sahibi olmak
5.Balık hastalıklarının tedavisi konusunda bilgi sahibi olmak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Erer. H. 2002. Balık Hastalıkları 2. Baskı. Selçuk Üniversitesi Basımevi. Konya.
2.Arda. M., Seçer. S., Sarıeyyüboğlu. M. 2002. Balık Hastalıkları. Medisan Yayın Serisi. Ankara.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Suyun kimyasal özellikleri
1. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
2. Hafta - Teorik
Suyun fiziksel özellikleri
2. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
3. Hafta - Teorik
Sıcaklık
3. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
4. Hafta - Teorik
Çözünmüş oksijen miktarı
4. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
5. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
6. Hafta - Teorik
Suyun kirliliği
6. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
7. Hafta - Teorik
Farklı kaynaklı suların genel özellikleri
7. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
8. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Balık anatomisi
9. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
10. Hafta - Teorik
Balık fizyolojisi
10. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
11. Hafta - Teorik
Balık patofizyolojisi
11. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
12. Hafta - Teorik
Balıkların sistematik patolojisi
12. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
13. Hafta - Teorik
Balıkların sistematik patolojisi
13. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
14. Hafta - Teorik
İşlenen konulara genel bakış
14. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
15. Hafta - Teorik
Yıl sonu sınavı
15. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev50525
Dönem Ödevi101010
Bireysel Çalışma50525
Ara Sınav1617
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
3
4
3
3
3
5
5
5
5
5
OÇ-2
3
5
5
5
5
4
4
3
3
4
OÇ-3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu