Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Balık Hastalıkları Patolojisi II
Ders Kodu: VPT527
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Önemli viral enfeksiyonlar ve Flavobacteriaceae, Enterobacteriaceae, Vibrionaceae, Photobacteriaceae, Pseaudomonadaceae familyaların sebep olduğu bakteriyel hastalıklar ile önemli bazı paraziter hastalıklar konuları üzerinde durulacaktır.

Özet İçerik

Önemli viral enfeksiyonlar ve Flavobacteriaceae, Enterobacteriaceae, Vibrionaceae, Photobacteriaceae, Pseaudomonadaceae familyaların sebep olduğu bakteriyel hastalıklar ile önemli bazı paraziter hastalıklar verilecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Balıkların viral hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak
2.Balıkların bakteriyel hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak
3.Balıkların mantar hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak
4.Balıkların paraziter hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak
5.Balıkların tümöral hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Roberts. J. R. (2001). Fish Patholgy. 1th ed. Bailliere Tindall. London.
2.P.T.K. Woo. D.W. Bruno. (1999). Fish Diseases and Disorders Volume 3,CABI Publishing,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Flavobacteriaceae ve Enterobacteriaceae enfeksiyonları
1. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
2. Hafta - Teorik
Vibrionaceae ve Pseudomonadaceae enfeksiyonları
2. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
3. Hafta - Teorik
Mycobacteriaceae enfeksiyonları
3. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
4. Hafta - Teorik
Balıkların İridovirus enfeksiyonları
4. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
5. Hafta - Teorik
Balıkların herpesvirus enfeksiyonları
5. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
6. Hafta - Teorik
Balıkların reovirus ve retro virus enfeksiyonları
6. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
7. Hafta - Teorik
Balıklarına Birna virus enfesiyonları
7. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
8. Hafta - Teorik
Balıkların Toga virus ve Rhabdovirus enfeskiyonları
8. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
9. Hafta - Teorik
Balıkların Mantar hastalıkları
9. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
10. Hafta - Teorik
Nutrisyonel yetersizlikler
10. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
11. Hafta - Teorik
Balıkların nonenfeksiyöz hastalıkları
11. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
12. Hafta - Teorik
Balıkların neoplatik hastalıkları
12. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
13. Hafta - Teorik
Balık hastalıklarında tanı yöntemleri
13. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
14. Hafta - Teorik
İşlenen konulara genel bakış
14. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
15. Hafta - Teorik
Yıl sonu sınavı
15. Hafta - Ön Hazırlık
ders kitabı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders281156
Ara Sınav1617
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)70
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
3
5
3
5
4
3
3
3
4
5
OÇ-2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu