Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Histokimyasal Tekniklere Giriş
Ders Kodu: VPT533
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 1
Uyg.: 2
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Temel seviyede, histokimyasal teknikler, hücre, doku ve patolojik ajanların histolojik demonstrasyonunda uygulanan histokimyasal metotlar üzerinde durmak.

Özet İçerik

Temel seviyede, histokimyasal teknikler, hücre, doku ve patolojik ajanların histolojik demonstrasyonunda uygulanan histokimyasal metotlar üzerinde durulacaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Histokimyasal boyamalar hakkında bilgi sahibi olmak
2.Histokimyasal boyaların içerikleri hakkında bilgi sahibi olmak
3.Histokimyasal boyaların içerikleri hakkında bilgi sahibi olmak
4.Histokimyasal boyaların hazırlanması hakkında bilgi sahibi olmak
5.Histokimyasal boyaların hastalıkların tanısında kullanılması hakkında bilgi sahibi olmak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Kökuslu, C., (1996) Genel Patoloji, Medisan Yayınevi, Ankara.
2.Erer, H., Kıran, M.M., Çiftçi, M.K., (2000) Veteriner Genel Patoloji, Bahçıvanlar Basım, Konya.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Tespit ve tespit yöntemleri
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
2. Hafta - Teorik
Dokularda trimlenme, dehidrasyon ve şeffaflandırma yöntemleri
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
3. Hafta - Teorik
Histokimyasal boyama yöntemleri
3. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
4. Hafta - Teorik
Bağ doku boyama yöntemleri
4. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
5. Hafta - Teorik
Sitoplazmik granülleri boyama yöntemleri
5. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
6. Hafta - Teorik
Hematolojik ve nüklear yapıları boyama yöntemleri
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
7. Hafta - Teorik
Karbonhidratları boyama yöntemleri
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
8. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Karbonhidratları ve Mukoproteinleri boyama yöntemleri
9. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
10. Hafta - Teorik
Pigment ve Mineralleri boyama yöntemleri
10. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
11. Hafta - Teorik
Sinir hücrelerini ve miyelini boyama yöntemleri
11. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
12. Hafta - Teorik
Gram negatif- Gram bozitif bakteriler ile mantarları boyama yöntemleri
12. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
13. Hafta - Teorik
İnklüzyon cisimcikleri, Riketsia ve spiroketleri boyama yöntemleri
13. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
14. Hafta - Teorik
İşlenen konulara genel bakış
14. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
15. Hafta - Teorik
Yarı yıl sonu sınavı
15. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141128
Ara Sınav114115
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
5
5
4
4
4
3
4
4
4
OÇ-2
3
5
5
5
3
5
3
3
3
3
OÇ-3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu