Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sitokinler
Ders Kodu: VPT536
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 1
Uyg.: 0
Kredi: 1
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

İmmunregülasyonlarda ve yangısal reaksiyonlarda önemli rolleri olan sitokinlerin görevleri ve salındıkları hücreler ile immunreaksiyonlardaki rol oynadıkları patogenez temel seviyede anlatmak.

Özet İçerik

İmmunregülasyonlarda ve yangısal reaksiyonlarda önemli rolleri olan sitokinlerin görevleri ve salındıkları hücreler ile immunreaksiyonlardaki rol oynadıkları patogenez temel seviyede anlatılacaktır

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Sitokinlerin görevleri hakkında bilgi sahibi olmak
2.Sitokinlerin immun reaksiyonların düzenlenmesindeki rolü hakkında bilgi sahibi olmak
3.Sitokin reseptörleri ve hücresel sinyal iletim yolakları hakkında bilgi sahibi olmak
4.Sitokinlerin sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olmak
5.Sitokinlerin hastalıklardaki rolü hakkında bilgi sahibi olmak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Kökuslu, C., (1996) Genel Patoloji, Medisan Yayınevi, Ankara.
2.Erer, H., Kıran, M.M., Çiftçi, M.K., (2000) Veteriner Genel Patoloji, Bahçıvanlar Basım, Konya.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Sitokinlerin tanımı, tarihçesi ve genel özellikleri
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
2. Hafta - Teorik
Sitokinlerin sınıflandırılması
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
3. Hafta - Teorik
Sitokinlerin etki mekanizmaları
3. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
4. Hafta - Teorik
Sitokinlerin yangı fizyopatolojisindeki rollleri
4. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
5. Hafta - Teorik
Sitokin resöptörleri
5. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
6. Hafta - Teorik
Sitokin resöptörlerinin sinyal yolları
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
7. Hafta - Teorik
Sitokinlerin regulasyonu
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
8. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Hastalık, sitokin ve doku zedelenmesindeki ilişki
9. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
10. Hafta - Teorik
Doğal immuniteyi sağlayan sitokinler
10. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
11. Hafta - Teorik
Lenfosit gelişmesi, aktivasyonu ve diffresyonunu regüle eden sitokinler
11. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
12. Hafta - Teorik
Yangı hücrelerini aktive eden sitokinler
12. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
13. Hafta - Teorik
Hematopoezisi stimule eden sitokinler
13. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
14. Hafta - Teorik
İşlenen konulara genel bakış
14. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
15. Hafta - Teorik
Yarı yıl sonu sunavı
15. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140114
Ödev30412
Seminer112113
Dönem Ödevi101010
Ara Sınav114115
Dönem Sonu Sınavı114115
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)79
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
5
5
5
5
4
4
4
4
4
OÇ-2
3
5
5
5
4
3
5
5
5
3
OÇ-3
3
5
5
5
3
3
5
5
5
5
OÇ-4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu