Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Araştırma ve Yayın Etiği
Ders Kodu: VPT564
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bilimsel araştırma süreci ile ilgili temel kavramları tanıtmak, problemin çözümüne yönelik hipotez geliştirilmesi, verilerin toplanması ve analizi, verilerin bilimsel yazım kurallarına ve etik kurallara uygun biçimde sunulması

Özet İçerik

Bilimsel araştırma süreci, problemin tanımlanması, örneklemin belirlenmesi, verilen toplanması, analizi ve bilimsel ve etik kurallara uygun biçimde sunulması

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Erkmen Tuğrul EPİKMEN
Öğrenme Çıktıları
1.Bilimsel araştırma ve özelliklerini açıklayabilme
2.Bilimsel araştırma önerisi hazırlayabilme
3.Etik standartlar, yazılımlar ve yasal sınırlamalar ile ilgili bilgileri uygulayabilme
4.Veri toplama ve analiz tekniklerini öğrenme
5.Bilimsel yazım kurallarına uygun rapor yazma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Araştırma süreçleri ilgili temel kavramlar I
2. Hafta - Teorik
Araştırma süreçleriyle ilgili temel kavramlar II
3. Hafta - Teorik
Araştırma konusu belirleme I
4. Hafta - Teorik
Araştırma konusu belirleme II
5. Hafta - Teorik
Araştırma problemini tanımlama
6. Hafta - Teorik
Kaynakların taranması I
7. Hafta - Teorik
Kaynakların taranması II
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Verilerin toplanması ve analizi I
10. Hafta - Teorik
Verilerin toplanması ve analizi II
11. Hafta - Teorik
Bilimsel yazım kural ve teknikleri
12. Hafta - Teorik
Verilerin sunulması
13. Hafta - Teorik
Bilimsel yayın etiği ilkeleri
14. Hafta - Teorik
Etik standartlar ve yazılımlar
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev30412
Dönem Ödevi1055
Bireysel Çalışma2024
Ara Sınav1022
Dönem Sonu Sınavı1022
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)53
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
5
5
5
4
5
5
5
5
OÇ-2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-4
4
4
4
5
5
4
5
5
5
5
OÇ-5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu