Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Zootekni (Veteriner) Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Eğitim sistemi normal örgün özelliktedir. Normal eğitim süresi iki yıldır (bir yıl ders, bir yıl tez çalışması).
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Yükseköğretim Kurulu ve Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kayıt ve Kabul Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 6-10.cu maddelerde belirtilmektedir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esaslarına göre yapılır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Mezuniyet için toplam 120 AKTS ve derslerden başarılı olmak için en az 60 ağırlıklı not ortalaması almak gerekmektedir.
Program Profili
Toplam iki yıl içerisinde tamamlanacak program ile veteriner hekimlik alanında Anabilim Dalına gelen öğrencilere uluslararası standartlarda eğitim- öğretim vermek, Zootekni bilim alanı ile ilgili tüm konularda araştırma ve yorum yapabilme yeteneğini kazandırmak, hayvancılık alanında yetkin, çağdaş, sürekli eğitim çalışmalarını benimsemiş hekimler olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun öğrenciler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, özel hayvancılık işletmeleri, ilaç endüstrisi, yem fabrikaları, hayvan hastahaneleri vb. kurumlarda çalışabilecekleri gibi ayrıca özel klinik işletebilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
-
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
1 Yarıyılda 1 Ara Sınav ve 1 Yarıyıl Sonu Sınavı olmak üzere toplam 2 sınav yapılır. Ara sınavın %40’ı, Yarıyıl Sonu Sınavının ise %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 60 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu