Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Hayvan yetiştiriciliğinin temel prensiplerini bilir ve bunları işletmelerde karlı bir hayvancılık için kullanır.
2.Çiftlik hayvanlarının fizyolojik ve morfolojik özelliklerini bilir. Yetiştiricilere modern yetiştiricilik anlamında bu bilgilerini aktararak başarılı bir sürü yönetimini gerçekleştirir.
3.Hayvanların bakım yönetimi prosedürlerini bilir ve işletmelerde bu konuda gerekli düzenlemeleri yapar.
4.Çiftlik hayvanlarında verim özeliklerinin iyileştirilmesi için işletmelerde uygun seleksiyon ve ayıklama yöntemlerini kullanır.
5.Hayvancılık işletmelerinin kuruluş ve işletme aşamalarını bilir. İşletme kuracak olan girişimcilere bu konuda yardımcı olur.
6.Sahip olduğu genetik temel bilgilerini, hayvancılık işletmelerinde kullanarak kalıtsal kusur ve hastalıkları tespit edip, sürülerden elemine eder.
7.Kalıtımın prensiplerini bildiğinden sürülerde hayvanların doğru şekilde seçilmesini yapabilir, ıslah çalışmalarında strateji belirler.
8.Irk tayini, ebeveynlik testleri, kan grupları konularındaki bilgileri ile ilgili çalışmalarda ve adli bazı olaylarda bilirkişilik yapar.
9.İstatistiksel anlamda karşılaşacağı kavramları öğrenir, veri alma ve değerlendirme, yorumlama işlemlerini yapabilir, verilerden hareketle tablo ve grafikleri hazırlayıp, bunları yorumlar.
10.Hayvan refahı ile ilgili olan yasal düzenlemeleri bilir ve bunları hayvanların barındırma, bakım-besleme, taşıma, kesim gibi değişik konularda uygun şekilde düzenler.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu