Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner) Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Yüksek lisans programı 4 yarıyıl (2 yıl) sürelidir ve bu öğrenimini tamamlayanlara uzman diploması verilir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Uzman
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünün başarıyla tamamlanması ve öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için notunun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.
Program Profili
Programının amacı; Veteriner Hekimlik mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş bireyler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri
1. Üniversitelerde araştırma görevlisi 2. İlaç, gıda ve yem sektöründe sorumlu yönetici 3. Araştırma ve kontrol laboratuarlarında analist veteriner hekim 4. Muayene, kontrol veteriner hekimi
Üst Derece Programlara Geçis
Mezun olan öğrenci, doktora programları için için gerekli koşulları yerine getirerek doktora programlarda öğrenim görebilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Bir Yarıyılda bir Ara Sınav ve bir Yarıyıl Sonu Sınavı olmak üzere toplam 2 sınav yapılır. Ara sınavın %40’ı, Yarıyıl Sonu Sınavının ise %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 70 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir. Sadece uygulama kapsamındaki derslerde, öğrenci uygulama becerisine göre başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu