Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 01 Zorunlu 10
Seçmeli Ders Grubu 01 Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Farmakolojide Temel İlkeler (Farmakokinetik, Farmakodinamik)
VFT501
Zorunlu 2 0 6
Toksikolojide Temel İlkeler
VFT502
Zorunlu 2 0 6
Pestisidler ve Analizleri
VFT503
Zorunlu 1 2 4
Mikotoksinler ve Analizleri
VFT504
Zorunlu 1 2 4
Seminer
VFT701
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kemotörapötik İlaçlar – I (Temel İlkeler ve Antibiyotikler)
VFT521
Bölüm Seçmeli 2 0 6
İlaçların Farmasötik Şekilleri ve Yapı-Etki İlişkisi
VFT522
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Farmakoloji ve Toksikolojide Kromatografik Analiz Yöntemleri
VFT523
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Otonom Sinir Sistemi İlaçları – I
VFT524
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Otonom Sinir Sistemi İlaçları II (Parasempatomimetikler, Parasempatolitikler Ve Neuromusküler Blokan İlaçlar)
VFT525
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Kalp-Damar Sistemi İlaçları
VFT526
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Kemotörapötik İlaçlar II (Antelmentik ve Antiprotozoer İlaçlar)
VFT527
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Hormonal Sistem Farmakolojisi
VFT528
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Kemotörapötik İlaçlar III (Antiseptik-Dezenfektanlar)
VFT529
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Beslenme Farmakolojisi (Vitaminler ve Mineral Maddeler)
VFT530
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Metaller ve Diğer İnorganik Zehirler
VFT531
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Merkezi Sinir Sistemi İlaçları - I (Temel İlkeler, Uyku, Nöroleptik-Trankilizan ve Psikotrop İlaç.)
VFT532
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengeyi Etkileyen İlaçlar
VFT533
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Merkezi Sinir Sistemi İlaçları II (Genel ve Yerel Anestezikler)
VFT534
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Yerel Hormonlar
VFT535
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Sindirim Sistemi İlaçları
VFT536
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Dolaşım Şoku ve Sağaltımı
VFT537
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Gelişmeyi Hızlandırıcı Maddeler
VFT538
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Solunum Sistemi İlaçları
VFT539
Bölüm Seçmeli 2 0 4
İlaç Kalıntıları, Bilimsel ve Yasal Denetim
VFT540
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Ötenazi ve Rat Zehirleri
VFT541
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bilimsel Araştırma Teknikleri
VFT542
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Çevre Toksikolojisi
VFT543
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Kanatlılarda İlaç Kullanımı ve Uygulamaları
VFT544
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Uçucu Zehirler, Etkileri ve Analizleri
VFT545
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Bitkisel Zehirler ve Analizleri
VFT546
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Laboratuvar Hayvanlarında İlaç Kullanımı ve Uygulamaları
VFT547
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Meme İçi İlaç Farmakokinetiği Ve Mastitiste İlaç Kullanımı
VFT548
Bölüm Seçmeli 1 2 2
Yem Ve Besinlerden Kaynaklanan Olumsuzluk Faktörleri Ve Analizleri
VFT549
Bölüm Seçmeli 1 2 2
Adli Bakımdan Önemli Zehirler ve Analizleri
VFT550
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Arı Yetişticiliğinde İlaç Kullanımı ve Uygulamaları
VFT552
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Hayvan Sağlığında Kullanılan İlaçlarda Avrupa Birliği Düzenlemeleri
VFT553
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Farmakokinetik Hesaplamalar
VFT554
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Farmakogenetik ve Uygulamaları
VFT555
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Toksikogenetik ve Uygulamaları
VFT556
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Farmakolojik ve Toksikolojik Analizlerde Metod Geliştirme ve Validasyon
VFT557
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Ağrı Kesiciler
VFT558
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mantarlara ve Viruslara Etkiyen İlaçlar
VFT559
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Metabolizmayı Etkileyen İlaçlar
VFT560
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Antiepileptik İlaçlar
VFT561
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Akılcı İlaç Kullanımı
VFT562
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Laboratuar Teknik ve Uygulamaları
VFT563
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Araştırma ve Yayın Etiği
VFT564
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Temel Sitoloji
VHE501
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Epitel ve Bağ Dokusu
VHE521
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Kıkırdak ve Kemik Dokusu
VHE522
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Kan Dokusu
VHE523
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Kas ve Sinir Dokuları
VHE524
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ekstrasellüler Matriks
VHE525
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Dolaşım Sistemi
VHE529
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Üriner Sistem
VHE530
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Örtü Sistemi, Göz ve Kulak
VHE531
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Solunum Sistemi Histolojisi
VHE532
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Veteriner Hekimlikte İstatistik Uygulamalar
VZO506
Bölüm Seçmeli 1 2 4
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 02 Zorunlu 12
Seçmeli Ders Grubu 02 Bölüm Seçmeli 18
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Farmakolojide Temel İlkeler (Farmakokinetik, Farmakodinamik)
VFT501
Zorunlu 2 0 6
Toksikolojide Temel İlkeler
VFT502
Zorunlu 2 0 6
Pestisidler ve Analizleri
VFT503
Zorunlu 1 2 4
Mikotoksinler ve Analizleri
VFT504
Zorunlu 1 2 4
Seminer
VFT701
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kemotörapötik İlaçlar – I (Temel İlkeler ve Antibiyotikler)
VFT521
Bölüm Seçmeli 2 0 6
İlaçların Farmasötik Şekilleri ve Yapı-Etki İlişkisi
VFT522
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Farmakoloji ve Toksikolojide Kromatografik Analiz Yöntemleri
VFT523
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Otonom Sinir Sistemi İlaçları – I
VFT524
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Otonom Sinir Sistemi İlaçları II (Parasempatomimetikler, Parasempatolitikler Ve Neuromusküler Blokan İlaçlar)
VFT525
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Kalp-Damar Sistemi İlaçları
VFT526
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Kemotörapötik İlaçlar II (Antelmentik ve Antiprotozoer İlaçlar)
VFT527
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Hormonal Sistem Farmakolojisi
VFT528
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Kemotörapötik İlaçlar III (Antiseptik-Dezenfektanlar)
VFT529
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Beslenme Farmakolojisi (Vitaminler ve Mineral Maddeler)
VFT530
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Metaller ve Diğer İnorganik Zehirler
VFT531
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Merkezi Sinir Sistemi İlaçları - I (Temel İlkeler, Uyku, Nöroleptik-Trankilizan ve Psikotrop İlaç.)
VFT532
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengeyi Etkileyen İlaçlar
VFT533
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Merkezi Sinir Sistemi İlaçları II (Genel ve Yerel Anestezikler)
VFT534
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Yerel Hormonlar
VFT535
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Sindirim Sistemi İlaçları
VFT536
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Dolaşım Şoku ve Sağaltımı
VFT537
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Gelişmeyi Hızlandırıcı Maddeler
VFT538
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Solunum Sistemi İlaçları
VFT539
Bölüm Seçmeli 2 0 4
İlaç Kalıntıları, Bilimsel ve Yasal Denetim
VFT540
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Ötenazi ve Rat Zehirleri
VFT541
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bilimsel Araştırma Teknikleri
VFT542
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Çevre Toksikolojisi
VFT543
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Kanatlılarda İlaç Kullanımı ve Uygulamaları
VFT544
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Uçucu Zehirler, Etkileri ve Analizleri
VFT545
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Bitkisel Zehirler ve Analizleri
VFT546
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Laboratuvar Hayvanlarında İlaç Kullanımı ve Uygulamaları
VFT547
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Meme İçi İlaç Farmakokinetiği Ve Mastitiste İlaç Kullanımı
VFT548
Bölüm Seçmeli 1 2 2
Yem Ve Besinlerden Kaynaklanan Olumsuzluk Faktörleri Ve Analizleri
VFT549
Bölüm Seçmeli 1 2 2
Adli Bakımdan Önemli Zehirler ve Analizleri
VFT550
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Arı Yetişticiliğinde İlaç Kullanımı ve Uygulamaları
VFT552
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Hayvan Sağlığında Kullanılan İlaçlarda Avrupa Birliği Düzenlemeleri
VFT553
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Farmakokinetik Hesaplamalar
VFT554
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Farmakogenetik ve Uygulamaları
VFT555
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Toksikogenetik ve Uygulamaları
VFT556
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Farmakolojik ve Toksikolojik Analizlerde Metod Geliştirme ve Validasyon
VFT557
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Ağrı Kesiciler
VFT558
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mantarlara ve Viruslara Etkiyen İlaçlar
VFT559
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Metabolizmayı Etkileyen İlaçlar
VFT560
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Antiepileptik İlaçlar
VFT561
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Akılcı İlaç Kullanımı
VFT562
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Laboratuar Teknik ve Uygulamaları
VFT563
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Araştırma ve Yayın Etiği
VFT564
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Temel Sitoloji
VHE501
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Epitel ve Bağ Dokusu
VHE521
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Kıkırdak ve Kemik Dokusu
VHE522
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Kan Dokusu
VHE523
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Kas ve Sinir Dokuları
VHE524
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ekstrasellüler Matriks
VHE525
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Dolaşım Sistemi
VHE529
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Üriner Sistem
VHE530
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Örtü Sistemi, Göz ve Kulak
VHE531
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Solunum Sistemi Histolojisi
VHE532
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Veteriner Hekimlikte İstatistik Uygulamalar
VZO506
Bölüm Seçmeli 1 2 4
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 03 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ701
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM701
Zorunlu 8 0 8
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 04 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ702
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM702
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu