Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Serkan BAKIRCI
Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Selin HACILARLIOĞLU
Anabilim Dalı Koordinatörü
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Süleyman AYPAK
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Evcil memeli hayvanlar, kanatlılar, laboratuvar hayvanları, arı ve su ürünlerinin helmint, protozoon ve artropod enfeksiyonlarının klinik ve laboratuvar tanısı, yaşam siklusu, sınıflandırması ve tedavisi ile ilgili bilgiler verilmekte ve bu konularla ilgili uygulamalar yaptırılmaktadır
Tarihçesi
Parazitoloji Anabilim Dalı Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümü içerisinde 1994 yılında kurulmuştur. 2006 yılında ise Bölüm sayısının 5’e çıkmasıyla Parazitoloji Anabilim Dalı Klinik Öncesi Bilimler Bölümü’ne bağlanmıştır. Kuruluşundan beri Anabilim Dalı Başkanlığını Prof. Dr. Hasan EREN yürütmektedir.
Misyon
Hayvanlarda Paraziter hastalıkların biyolojileri hakkında yeterli bilgiye sahip, Paraziter hastalıkların tanısı ve sağaltımı amacıyla, her türlü girişimde bulunabilecek teorik pratik bilgi ve yeteneğe sahip, Paraziter zoonozlar konusunda bilgili, halk sağlığı bilinci gelişmiş, Koruyucu hekimlik ve yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayan, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, Bilimsel ve çağdaş eğitim almış, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı Veteriner Hekimler yetiştirerek, Çağdaş bilimsel araştırmalar üretebilmek ve önemli paraziter hastalıklara karşı yeni ve etkili koruma-kontrol stratejileri geliştirebilmektir.
Vizyon
Veteriner parazitoloji alanında tam donanıma sahip, Bilim ve teknolojinin gelişmelerine ayak uydurabilecek nitelikte eğitim veren, Veteriner parazitoloji alanında uzmanlar yetiştiren, Bilimsel ve ekonomik değeri olan araştırmalar yapan çağdaş bir Anabilim Dalı olmaktır.
Amaç
Parazitoloji Anabilim Dalı, lisansüstü öğrencilerine tüm evcil hayvanlarda görülebilen parazitlerin (helmint, protozoon ve arthropod) oluşturduğu hastalıklar ve hastalıkların tedavi yolları, paraziter hastalıkların çevre ve halk sağlığı açısından önemi, paraziter hastalıklara karşı koruyucu hekimlik açısından teorik ve pratik donanım vermeyi ve öğrencilerin veteriner parazitoloji alanındaki modern mesleki teknolojik gelişmelerden haberdar olmaları amaçlamaktadır.
Fiziki Altyapı
Anabilim dalında rutin parazitolojik tanı laboratuvarlarınının yanısıra, araştırma amacı için kullanılan ve gerekli donanımlara sahip doku kültürü, moleküler biyoloji ve seroloji laboratuvarları, görüntüleme işlemlerinin yapılabildiği karanlık oda, içerisinde özel kene yetiştirme odalarının bulunduğu entomoloji ünitesi ve büyük ve küçük deney hayvanları üniteleri bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Derslik, Kütüphane, Bilgisayar
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu