Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Doğum ve Jinekoloji bilim alanı ile ilgili teori ve uygulamalarda temel kavramları kazanabilme ve gerekli bağlantıları kurabilme, ayrıca hayvanların üreme sistemleri, sistemleri oluşturan organları, yapılarını ve fonksiyonel özelliklerini sıralayabilme becerisinin kazanılması
2.Gametogenezisin oluşum süreci ve hormonal mekanizması, ovum ve spermatozoitlerin genital kanaldaki göçü, gametogenezisi etkileyen etkenler, ovaryum ve oviductun işlevleri, maturasyon, fertilizasyon, obstetric konularında bilgi sahibi olmak.
3.Dişi hayvanların reprodüktif anatomi, gonadların embriyonik gelişmesi, fertilizasyon ve erken embriyonik gelişim, luteal mekanizma, implantasyon ve doğum sonrası uterusun involusyonu, oogenezis, üreme sağlığına ilişkin alanlarında güncel bilgiye sahip olma, elde ettiği bilgileri yorumlayıp, analiz ve sentez edebilme yeteneği kazanılması
4.Çiftlik hayvanlarında fertilite parametreleri hakkında deneyim kazanılması
5.Doğum ve Jinekoloji alanında bilimsel çalışmalara katılabilir ve alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek yorum yapabilir. Ayrıca, alanında klasikleşmiş bilgiyi ders düzeyinde öğrenciye ve topluma aktarabilme yeteneğinin kazanılması
6.Bilimsel araştırma yapabilme , çalışma sürdürebilme ve bilimsel literatür bilgisi ile beraber bilimsel değerlendirme yeteneğinin kazanılması
7.Doğum ve Jinekoloji ile ilgili özel muayene sistematiği, genital organların ve memenin morfolojik ve işlevsel muayenesi, tümörleri, hastalıkların teşhisi, jinekolojik-onkolojik ve meme operasyonları yapabilme yeteneği kazanılması
8.Meme sağlığı kontrol programları üzerine yeterli bilgi donanımına sahip olarak, mastitislerin önlenmesi konusunda deneyim kazanılması
9.Özellikle çiftlik hayvanlarının yetiştirildiği işletmelerde infertilite problemlerinin çözümüne yönelik, klinik bulgulara dayalı, ayırıcı tanı koyabilme ve tedavilerini gerçekleştirme becerisinin kazanılması
10.Doğum ve Jinekoloji alanında bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışma yapabilme
11.Doğum ve Jinekoloji alanında bilimsel literatüre katkı sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası bir makale hazırlayabilme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu