Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Sultan BAYSAN
Anabilim Dalı Başkanı
Arş. Gör. Lütfi BUDAK
Anabilim Dalı Koordinatörü
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN AKTİFTİR. ÖLÜM BÜNYESİNDE İKİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MEVCUTTUR. 1- SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2-TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Tarihçesi
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN AKTİFTİR.
Misyon
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim dalının misyonu, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, demokrasiyi özümsemiş, hukukun üstünlüğünü savunan, her türlü ayrımcılığa karşı duran, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleki yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, kamu yararını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen sosyal bilgiler öğretmenleri yetiştirmektir.
Vizyon
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim dalının vizyonu, Sosyal Bilgiler alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunarak; bireylerin eğitim hakları, sosyal adalet, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde toplumun eğitim sorunlarını çok boyutlu bir biçimde analiz etmek, bu sorunlara yenilikçi çözüm önerileri geliştirmek; bilgi birikimini ulusal ve uluslararası akademik topluluğun, kamu ve özel kurumların, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin paylaşımına sunmaktır.
Amaç
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim dalının misyonu, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, demokrasiyi özümsemiş, hukukun üstünlüğünü savunan, her türlü ayrımcılığa karşı duran, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleki yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, kamu yararını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen sosyal bilgiler öğretmenleri yetiştirmektir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu