Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Hemşirelik Esasları Öğretimi I
Ders Kodu: HES501
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu derste, öğrencide profesyonel hemşirelik eğitimi felsefesinin geliştirilmesi ve Hemşirelik Esasları Öğretimi ilkeleri, yöntemleri ve planlamasıyla ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırılması amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Hemşireliğin ve hemşirelik eğitiminin tarihçesi, Türkiye’de hemşirelik eğitimine genel bakış, hemşirenin rolü ve bu rolü etkileyen faktörler, Hemşirelik Esasları dersinin hemşirelik eğitimindeki yeri, eğitimin felsefesi ve eğitim programlarının geliştirilmesi, hemşirelik esasları öğretimi hemşirelik eğitiminde klinik uygulama, hemşirelik eğitiminde hasta eğitimi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Hemşirelik ve hemşirelik eğitiminin tarihsel gelişimini bilme,
2.Hemşirenin rollerini bilme,
3.Hemşirenin rollerini etkileyen faktörleri kavrayabilme
4.Hemşirelik Esasları dersinin hemşirelik eğitimindeki yeri ve öneminin farkına varabilme
5.Eğitim felsefesini kavrayabilme,
6.Eğitimde program geliştirme ilkelerini bilme
7.Konuya özgü uygun öğretim yöntemlerini belirleyebilme,
8.Hemşirelik Esasları dersinde kullanılan temel öğretim yöntemlerini kullanabilme
9.Derse ilişkin değerlendirme yöntemlerini kullanabilme
10.Belirtke tablosu hazırlama basamaklarını ve ilkelerini bilme
11.Laboratuvar uygulamasına ilişkin temel bilgi ve kuralları kavrayabilme
12.Klinik uygulamaya ilişkin temel bilgi ve kuralları kavrayabilme
13.Hasta eğitiminin temel ilkelerini kavrayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Tekin H. (2004) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Yargı Yayınevi, 16.bs. Ankara.
2.Bilen M. (1994) Asepsi Öğretimi Kılavuzu Aydoğdu Ofset, 2.bs. Ankara.
3.Bilen M. (1989) Plandan Uygulamaya Öğretim. Sistem Ofset, Ankara.
4.Bilen M. (1996) Plandan Uygulamaya Öğretim. Aydan Web. Tesisleri 4. Baskı, Ankara
5.Ulusoy F. (1987) ‘Hemşirelik Esasları Dersinin Klinik Uygulamalarında Genç Öğretmenler İçin Bir Rehber’, THD, 37(4) 18-23.
6.Ulusoy M.F., Görgülü RS. (2001) Hemşirelik Esasları: Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler, Cilt:1, 72 TDFO Ltd.Şti., 5. bs. Ankara.
7.Hemşirelikte Ulusal Çekirdek Eğitimi Programı (2003), GATA Basımevi, Ankara.
8.Akça Ay F. (2007) Temel Hemşirelik. Kavramlar, İlkeler ve Uygulamalar. İstanbul Medikal Yayıncılık. İstanbul.
9.Akça Ay F, Sabuncu N. (2009) Klinik beceriler. Nobel Kitabevi.
10.Bahar M, Nartgün Z, Durmuş S, Bıçak B. Geleneksel-Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Öğretmen El Kitabı. Pegem Akademi. 3. bs. Ankara 2009.
11.Atılgan H. (editör). Atılgan H, Kan A, Doğan N. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Anı yayıncılık.. 4. bs. Ankara, 2009.
12.Emerson RJ. Nursing Education in The Clinical Setting. Mosby Elsevier, St. Louis. 2007.
13.DeYoung S. Teaching Strategies for Nurse Educators. Prentice Hall, Upper Saddle River. 2003.
14.Gaberson KB, Oerman MH. (2007) Clinical teaching strategies in nursing. Springer Pub. 2nd ed. New York.
15.Oerman MH. Gaberson KH. (2006) Evaluation and testing in nursing education. Springer Pub. 2nd ed., New York.
16.Turgut MF. (1992) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Saydam Matbaacılık. 9. bs., Ankara
17.Ülker S., Kocaman G., Özkan Ö. 12 Mayıs 2003 Dünya Hemşireler Günü Özel Baskı. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği. Hemar-Ge, Ankara, Mayıs 2003. ss: 71-89.
18.Ülker S, Buldukoğlu K, Aksayan S, Atalay M, Kocaman G, Oktay S, ve ark. Türkiye’de hemşirelik: temel mesleki eğitim ile insan gücüne ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Rapor: 24 Mayıs 2001.
19.Sönmez V. (1994) Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Anı Yayıncılık. 7. Basım, Ankara
20.Saban A. ( 2000) Öğrenme Öğretme Süreci, Yeni Teori ve Yaklaşımlar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Hemşireliğin ve hemşirelik eğitiminin tarihçesi
2. Hafta - Teorik
Türkiye’de hemşirelik eğitimine genel bakış
3. Hafta - Teorik
Hemşirenin rolü ve bu rolü etkileyen faktörler
4. Hafta - Teorik
Bütün hemşirelik konuları için temel bir ders: Hemşirelik Esasları
5. Hafta - Teorik
Bütün hemşirelik konuları için temel bir ders: Hemşirelik Esasları
6. Hafta - Teorik
Eğitimin felsefesi ve Eğitim Programlarının Geliştirilmesi
7. Hafta - Teorik
Hemşirelik Esasları öğretimi (Öğretmen faktörü)
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Hemşirelik Esasları Öğretimi: Öğretim Yöntemleri - Psikomotor becerilerin öğretimi.
10. Hafta - Teorik
Başarı Değerlendirme Yöntemleri
11. Hafta - Teorik
Belirtke tablosu
12. Hafta - Teorik
Hemşirelik eğitiminde laboratuvar uygulaması
13. Hafta - Teorik
Hemşirelik eğitiminde klinik uygulama
14. Hafta - Teorik
Hemşirelik eğitiminde hasta eğitimi
15. Hafta - Teorik
Hemşirelik eğitiminde hasta eğitimi
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
FiNAL SINAVI
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders144284
Ara Sınav118220
Dönem Sonu Sınavı119221
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
3
3
4
2
2
3
2
2
2
4
2
1
OÇ-2
3
4
5
4
4
3
2
2
2
4
2
2
OÇ-3
3
4
5
5
2
3
2
2
2
5
2
2
OÇ-4
3
3
3
3
3
5
4
1
3
5
5
1
OÇ-5
2
2
2
2
2
2
3
4
2
5
5
2
OÇ-6
2
2
2
2
2
2
2
3
2
5
5
5
OÇ-7
2
2
2
2
2
2
4
2
3
5
5
5
OÇ-8
3
2
3
3
3
2
4
3
2
5
5
2
OÇ-9
2
2
2
2
2
2
3
3
2
5
5
5
OÇ-10
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
5
OÇ-11
2
4
4
4
1
3
3
1
5
5
5
OÇ-12
OÇ-13
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu