Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Hemşirelik Esasları Öğretimi II
Ders Kodu: HES502
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu derste öğrencinin, hemşirelik esasları dersinin kapsamında yer alan temel konuların dayandığı kuram, kavram, ilke ve yöntemleri kapsamlı bir şekilde öğrenmesi ve öğretim yöntemlerini kullanma yetisi geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Hemşirelik uygulamalarında bakım verme, yaşam bulguları ve değerlendirilmesi, enfeksiyon kontrol uygulamaları, hijyen gereksinimi, hasta güvenliği, hareket gereksinimi(hareketsizlik, vücut mekanikler), deri bütünlüğü ve yara bakımı, ilaç uygulamaları, solunum sistemi uygulamaları, üriner boşaltım gereksinimi ve uygulamaları, beslenme gereksinimi ve uygulamaları, barsak boşaltım gereksinimi ve uygulamaları.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Hemşirelik uygulamalarında bakımın yeri ve önemini kavrayabilme
2.Hemşirelik Esasları dersinin temel konularını kavrayabilme
3.Hemşirelik Esasları Ders konularından birini öğretim ilke ve yöntemlere uygun hazırlayabilme.
4.Hazırladığı ders konusunu öğretim ilke ve yöntemlerine uygun olarak sunabilme.
5.Uygulamalı ders konusuna ilişkin belirtke tablosu hazırlayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Potter;PA, Perry AG., (1999)Basic nursing : a critical thinking approach, 4th ed. St. Louis: Mosby.,
2.Ulusoy M.F., Görgülü RS. (2001) Hemşirelik Esasları: Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler, Cilt:1, 72 TDFO Ltd.Şti., 5. bs. Ankara.
3.Akça Ay F. (2007) Temel Hemşirelik. Kavramlar, İlkeler ve Uygulamalar. İstanbul Medikal Yayıncılık. İstanbul
4.Akça Ay F, Sabuncu N. (2009) Klinik beceriler. Nobel Kitabevi.
5.Bilen M. (1994) Asepsi Öğretimi Kılavuzu Aydoğdu Ofset, 2.bs. Ankara.
6.Bilen M. (1989) Plandan Uygulamaya Öğretim. Sistem Ofset, Ankara.
7.Atılgan H. (editör). Atılgan H, Kan A, Doğan N. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Anı yayıncılık.. 4. bs. Ankara, 2009.
8.Oerman MH. Gaberson KH. (2006) Evaluation and testing in nursing education. Springer Pub. 2nd ed., New York.
9.Turgut MF. (1992) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Saydam Matbaacılık. 9. bs., Ankara.
10.Emerson RJ. Nursing Education in The Clinical Setting. Mosby Elsevier, St. Louis. 2007.
11.DeYoung S. Teaching Strategies for Nurse Educators. Prentice Hall, Upper Saddle River. 2003.
12.Gaberson KB, Oerman MH. (2007) Clinical teaching strategies in nursing. Springer Pub. 2nd ed. New York.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Hemşirelik Uygulamalarında Bakım verme
2. Hafta - Teorik
Yaşam bulguları ve değerlendirilmesi
3. Hafta - Teorik
Enfeksiyon kontrol uygulamaları
4. Hafta - Teorik
Hijyen gereksinimi
5. Hafta - Teorik
Hasta güvenliği
6. Hafta - Teorik
Hareket Gereksinimi(Hareketsizlik, vücut mekanikler)
7. Hafta - Teorik
Deri bütünlüğü ve yara bakımı
8. Hafta - Teorik
İlaç uygulamaları
9. Hafta - Teorik
İlaç uygulamaları
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
11. Hafta - Teorik
Solunum sistemi uygulamaları
12. Hafta - Teorik
Üriner boşaltım gereksinimi ve uygulamaları
13. Hafta - Teorik
Beslenme gereksinimi ve uygulamaları
14. Hafta - Teorik
Barsak boşaltım gereksinimi ve uygulamaları
15. Hafta - Teorik
Barsak boşaltım gereksinimi ve uygulamaları
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
FiNAL SINAVI
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders144284
Ara Sınav115217
Dönem Sonu Sınavı122224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
4
4
4
5
1
4
3
4
4
3
2
OÇ-2
4
4
2
5
5
1
4
3
4
2
2
2
OÇ-3
2
2
3
2
2
2
4
2
4
5
5
3
OÇ-4
1
2
2
2
2
2
4
4
3
5
5
2
OÇ-5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu