Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Hemşirelik Esasları Öğretimi Uygulaması II
Ders Kodu: HES503
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 0
Uyg.: 12
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 7
Amaç

Bu derste öğrencinin Hemşirelik Esasları Öğretimi I ve Hemşirelik Esasları Öğretimi II derslerinde edindiği bilgileri, Hemşirelik Esasları dersini alan lisans öğrencilerinin eğitiminde ve değerlendirilmesinde kullanma becerisi geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla öğrenci eğitiminde laboratuar ve hastane uygulamalarında gözlem, tartışmalara katılım ve uygulamalı öğrenci eğitimini gerçekleştirmesi beklenmektedir

Özet İçerik

Uygun klinik öğretim ortamı oluşturma, öğrenci ile birlikte hasta bakımını planlama, öğrenciye uygun rol model olma, öğrenciye etkin danışmanlık yapma.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Uygun klinik öğretim ortamı oluşturabilme
2.Öğrenci vakalarını belirleyebilme
3.Öğrenci ile birlikte hasta bakımını planlayabilme
4.Öğrenciye uygun rol model olabilme
5.. Öğrenciye etkin danışmanlık yapabilme
6.Öğrenciyi klinikte aktif tutabilme
7.Sistematik gözlem yapabilme
8.Öğrenci performansını değerlendirebilme
9.Meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile işbirliği yapabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Bahar M, Nartgün Z, Durmuş S, Bıçak B. Geleneksel-Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Öğretmen El Kitabı. Pegem Akademi. 3. bs. Ankara 2009.
2.Atılgan H. (editör). Atılgan H, Kan A, Doğan N. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Anı yayıncılık.. 4. bs. Ankara, 2009.
3.Emerson RJ. Nursing Education in The Clinical Setting. Mosby Elsevier, St. Louis. 2007.
4.DeYoung S. Teaching Strategies for Nurse Educators. Prentice Hall, Upper Saddle River. 2003.
5.Gaberson KB, Oerman MH. (2007) Clinical teaching strategies in nursing. Springer Pub. 2nd ed. New York.
6.Oerman MH. Gaberson KH. (2006) Evaluation and testing in nursing education. Springer Pub. 2nd ed., New York.
7.Turgut MF. (1992) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Saydam Matbaacılık. 9. bs., Ankara.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Uygulama
Klinik Uygulama
2. Hafta - Uygulama
Klinik Uygulama
3. Hafta - Uygulama
Klinik Uygulama
4. Hafta - Uygulama
Klinik uygulama
5. Hafta - Uygulama
Klinik Uygulama
6. Hafta - Uygulama
Klinik Uygulama
7. Hafta - Uygulama
Klinik Uygulama
8. Hafta - Uygulama
Klinik Uygulama
9. Hafta - Uygulama
Klinik Uygulama
10. Hafta - Uygulama
Klinik Uygulama
11. Hafta - Uygulama
Klinik Uygulama
12. Hafta - Uygulama
Klinik Uygulama
13. Hafta - Uygulama
Klinik Uygulama
14. Hafta - Uygulama
Klinik Uygulama
15. Hafta - Uygulama
Klinik Uygulama
16. Hafta - Uygulama
Klinik Uygulama
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Uygulama1%100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Uygulamalı Ders1638176
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)176
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
2
2
2
5
3
2
2
2
2
2
2
4
OÇ-2
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-3
2
3
2
5
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-5
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-6
2
2
2
5
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu