Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Ders Kodu: CHH531
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu ders sırasında bilimsel yöntemin araştırmalara uygulanması, araştırma sürecinin basamakları tartışılır.

Özet İçerik

Araştırma teknikleri, rapor yazma kuralları, araştırma konusu seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırmayı rapor haline dönüştürme, sunuma hazırlık yapma, sunum yapma

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Öğrenci araştırma teknikleri ile ilgili kavramları tanımlar.
2.Öğrenci genel rapor yazma kurallarını listeler.
3.Öğrenci araştırma konusu seçer
4.Öğrenci konu ile ilgili gerekli araştırmayı yapar
5.Öğrenci araştırma raporu hazırlar
6.Öğrenci araştırmayı sunar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Şener Büyüköztürk , Özcan Aygün, Ebru Kılıç Çakmak, Şirin Karadeniz, “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Pegem Yayıncılık, ISBN: 9944919289, 2014
2.Cumhur Ertekin, Nihat Berker, Aslıhan Tolun, Dinçer Ülkü, “Bilimsel araştırmalarda etik ve sorunlar”, TÜBA yayınları, ISBN: 9758593129, TÜBİTAK MATBAASI, 2002
3.Bahtışen Kavak,Pazarlama ve Pazar Araştırmaları, Detay Yayıncılık, 2014. Metin Kozak, Bilimsel Araştirma: Tasarim, Yazim ve Yayim Teknikleri, Detay Yayıncılık, 2015.
4.Bahtışen Kavak,Pazarlama ve Pazar Araştırmaları, Detay Yayıncılık, 2014. Metin Kozak, Bilimsel Araştirma: Tasarim, Yazim ve Yayim Teknikleri, Detay Yayıncılık, 2015.
5.Şeref Kalaycı (Ed.)( 2006), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yay., Ankara.
6.Kemal Kurtuluş (2010), Araştırma Yöntemleri, Türkmen Kitabevi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Bilim İle İlgili Kavramlar
2. Hafta - Teorik
Bilimsel Araştırma Süreci Ve Yöntemleri
3. Hafta - Teorik
Bilimsel Araştırma Yönteminin Evreleri
4. Hafta - Teorik
Araştırma Türlerinin İncelenmesi Ve Planlama
5. Hafta - Teorik
Araştırma Süreç Ve Teknikleri, Problem Kaynakları
6. Hafta - Teorik
Problem Seçimi, Genel Ve Özel Ölçütler
7. Hafta - Teorik
Ara Sınav
8. Hafta - Teorik
Değişkenler Ve Problemin Tanımlanması
9. Hafta - Teorik
Evren Ve Örneklem Kavramları Ve Belirlenmesi
10. Hafta - Teorik
Araştırmada Bulguların Sunumu
11. Hafta - Teorik
Alıntı Yapma Ve Kaynakçanın Hazırlanması
12. Hafta - Teorik
Yazım Kurallarının İncelenmesi
13. Hafta - Teorik
Bilimsel Araştırmada Etik
14. Hafta - Teorik
Bilimsel Araştırmada Etik Kurullar
15. Hafta - Teorik
Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Uygulamalı Ders141242
Ara Sınav1213
Dönem Sonu Sınavı1213
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)48
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
OÇ-1
3
2
1
1
2
3
OÇ-2
4
3
3
2
OÇ-3
4
2
3
2
OÇ-4
3
2
3
3
OÇ-5
4
2
3
3
OÇ-6
4
2
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu