Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
İç hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programında örgün eğitim verilmektedir ve klasik eğitim sistemi uygulanmaktadır. Eğitimler teorik ve uygulamalı eğitimleri kapsamaktadır. Eğitim-öğretim ve sınavlar Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak yürütülmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Hemşirelik Bölümü’nde ulusal alanda Farabi Değişim Programı ve uluslararası alanda Erasmus Değişim Programı aktif olarak kullanılmaktadır. Geçiş Koşulları, Farabi ve Erasmus Değişim Programı Uygulama Esasları dikkate alınarak uygulanmaktadır.
Kazanılan Derece
Bilim Uzmanlığı
Kayıt ve Kabul Koşulları
a. Programın kabul koşulu; yurt dışındaki okulların hemşirelikle ilgili bölümlerinden, yurt içinde Sağlık Yüksekokulunun / Hemşirelik Yüksekokulunun / Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik Bölümünden veya Hemşirelik Fakültesinden (lisans) mezun olmak. b. ALES en az 55; YDS/KPDS en az 40; Mezuniyet notunun en az 65 olması gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yok
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Öğrenci her dönem için 30 AKTS tamamlamak zorundadır. Toplamda 120 AKTS’ni tamamlar. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci (ders başarı notu 70/100) tez hazırlamak ve tez savunma sınavından geçmek zorundadır.
Program Profili
Yüksek Lisans programı örgün bir eğitim programıdır.
Mezunların İstihdam Profilleri
- Uzman hemşire olarak istihdam edilir. - Bu adaylar Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler, Üniversite Hastaneleri ve Özel Hastanelerin İç Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili birimlerinde uygulama, eğitim ve araştırma alanlarında istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenci doktora programlarına geçiş için başvurabilir
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır
Mezuniyet Koşulları
Bir yüksek lisans öğrencisinin Yüksek lisans derecesi alabilmesi için, öğrenimi boyunca en az 60 AKTS’lik teorik dersleri, bir seminer dersi ve tez çalışmasını (60 AKTS) başarmak zorundadır.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu