Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Hemşirelik biliminin kavram, kuram ve ilkelerini uygular/kullanır
2.Hemşirelik uygulamalarında ileri bir yeterlilik gösterir
3.Uzman hemşire olarak uygulama yapar
4.Hemşire eğitici ve yönetici olarak etkin şekilde fonksiyon görür ve liderlik niteliklerini gösterir
5.Araştırmalarla ilgili sağlık bulgularını yorumlama, kullanma ve hemşirelik araştırması yapmada beceri gösterir.
6.Diğer disiplin üyeleri ile ilişkilerinde işbirliği sağlar
7.Profesyonel ve kişisel gelişim için sürekli öğrenme için çaba gösterir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu