Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Dr. Öğr. Üyesi Turgay ERAY
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Mustafa ASKER
Anabilim Dalı Koordinatörü
Arş. Gör. Salih VARDİN
Anabilim Dalı Koordinatörü
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli (İngilizce) ve Tezsiz (II. Öğretim) Yüksek Lisans ve Doktora (İngilizce) Programları ile lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Tarihçesi
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında 2012-13 Eğitim-Öğretim yılında faaliyetlerine başlamış olup, Tezli (İngilizce) ve Tezsiz (II. Öğretim) Yüksek Lisans ve Doktora (İngilizce) Programları ile lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Misyon
Danışmanlık, eğitim ve yönlendirme faaliyetlerimizle Makine Mühendisliği Anabilim Dalı olarak öğrencilerimizi profesyonel hayatlarına etkili şekilde hazırlamak en önde gelen misyonumuzdur. Anabilim Dalımız genç ve dinamik, potansiyel sahibi beyinleri dersliklerimiz, laboratuvarlarımız ve proje bazlı öğretim yöntemlerimizle tam anlamıyla geleceğin profesyonelleri olarak şekillendirmeyi misyon edinmiştir. Lisansüstü öğrencilerimize sunulan ileri görüşlü ve yenilikçi öğretim programımızla Makine Mühendisliği'nin temel prensipleri aktarılmaktadır. Öğrencilerimizi dünya çapında farklı alanlarda faaliyet gösterecekleri ve başarılı olacakları kariyerlerine hazırlamak ve yaratıcı, kritik düşünme yeteneklerinin önemine araştırma ve dizayn tecrübeleri aracılığıyla dikkat çekmek misyonlarımız arasında yerini almıştır. Uzmanlık alanlarında Makine Mühendisliği'nin temellerini uygulayabilen yüksek lisans derecesinde öğrenci yetiştirmek ve dünya çapında yenilikçi ve yaratıcı araştırmalar yoluyla yeni bilgiye ulaşan ve bilgiyi yayın ve diğer yollarla paylaşan doktora seviyesi öğrenciler yetiştirmek de yine bölümümüzün misyon olarak gördüğü konulardandır.
Vizyon
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı olarak vizyonumuz, mezunlarının hem endüstride hem de akademik birimlerde ilgi alanlarına göre profesyonel hayatlarına geçiş yaptığı bir anabilim dalı olarak bölgesel ve ulusal tanınmışlık seviyesine ulaşmaktır. Türkiye’de bulunan diğer Makine Mühendisliği Anabilim Dalları arasında ileri eğitim/öğretim ve araştırma faaliyetleriyle dünya çapında standartlara ulaşarak yerini almak ve yetiştirdiği ve yol gösterdiği, mesleğine derhal katkı sağlayabilen, yenilikçi ve ileri seviye araştırmalarda başarı gösteren mühendislerle değerini vurgulamak vizyon anlayışımızı açıklamaktadır.
Amaç
Mühendislik alanlarında ileri düzeyde bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, yayın yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek, toplumsal hizmet alanlarında, etkin, verimli, rekabetçi olmayı, üstün performansa odaklanmayı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı hedeflemiş, paydaşları ile birlikte sürekli iyileştirmeyi benimsemiş olmak, yürürlükte bulunan yasalara ve yükseköğretim etik kurallarına bağlı kalarak, araştırmacı, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, analiz ve sentez yapma yeteneği gelişmiş, çevre bilincine ve toplumsal duyarlılığa sahip mühendisler ve bilim insanları yetiştirmek, bu amaçla eğitim-öğretim ve araştırma alt yapısını sürekli olarak iyileştirmek; şeffaf, doğru ve güvenilir hizmet üretimini sağlayarak toplam kalite kültürünün yerleşmesini sağlamak Makine Mühendisliği Anabilim Dalı'nın başlıca amaçlarındandır.
Fiziki Altyapı
2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı'ndan itibaren Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Makine Mühendisliği Anabilim Dalı'na kabul edilen öğrenciler, Aydın Menderes Merkezi Dersliklerde eğitim-öğretim çalışmalarına başlamaktadır. Eğitim-öğretim 8,200m² kapalı kullanım alanına sahip derslikler ile birlikte toplam 25,000m²'lik fiziki alanda (laboratuvar ve derslikler) eğitim öğretime devam edilmektedir.
Teknik Altyapı
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri doğrultusunda çalışmalarını yürüten adayların yönelebileceği Enerji, Konstrüksiyon ve İmalat, Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik ve Termodinamik Bilim Dalları'nı bünyesinde barındırmaktadır. Her bilim dalına ait laboratuvar imkanları, deneysel ve uygulamalı çalışmalara yönelen adaylara sunulmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu