Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Biyoistatistik Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Biyoistatistik yüksek lisans programı 2 yıl yüksek lisans eğitimi vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönergesinin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler “Biyoistatistik Yüksek Lisans” derecesini almaya hak kazanırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kayıt ve kabul için Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönergesinin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanmaktadır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Yüksek lisans derecesi alabilmek için, bir yüksek lisans öğrencisinin öğrenimi boyunca 21 (yirmi bir) krediden az olmamak üzere en az 7 (yedi) adet ders; 1 (bir) seminer uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamak zorundadır
Program Profili
Yüksek lisans programı öğrencilerine araştırmalardaki kompleks problemleri çözümleyerek basit bir şekilde yorumlama becerisi kazandırılması, sağlık alanında yapılan gözlemlerdeki gizemli bilgiyi yöntem kullanarak ortaya çıkarması, yöntemsel beceri kazandırılması, sağlık alanı verileri arasındaki örüntüyü ortaya çıkarması, olasılık ve şansa bağlılığı anlaması, istatistiksel düşünceyi kavramak ve yorumsal beceriyi geliştirmesi, istatistiksel iletişim sağlayabilmek için terminolojide beceri geliştirmesi amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Programdan mezun olan öğrenciler sağlık alanında kamu ve özel kuruluşların ARGE bölümlerinde, araştırma merkezlerinde, özel ve kamu Hastanelerinde ve Sağlık Bakanlığı'nda çalışma olanağı bulabilir.
Üst Derece Programlara Geçis
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, Biyoistatistik doktora programına başvurabilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Enstitü yönetmeliği geçerlidir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönergesinin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu