Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Biyoistatistiğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
2.Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
3.Bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
4.Karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
5.Uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
6.Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7.Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
8.Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
9.Bir sağlık çalışanına proje hazırlama aşamasından itibaren istatistik danışmanlık hizmeti verebilme bilgi ve becerisini kazanmak
10.İstatistik paket programlarını kullanabilme bilgi ve becerisini kazanmak
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu