Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Biyokimya (Tıp) Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Tıbbi Biyokimya eğitim ve öğretimi temel tıp bilimleri kapsamına giren bir programdır. Yüksek lisansın kapsamı, değişik temel alanlardan köken alan öğrencilerin tıbbi biyokimya alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri edinmesi ve bu alanda araştırma yapma donanımına sahip olmasını kolaylaştıracak bir eğitim ile sınırlanmıştır. Açılması önerilen Tıbbi Biyokimya Yüksek Lisans programı öncelikli olarak tıbbi biyoloji, biyofizik, histoloji, fizyoloji, patoloji ve biyoistatistik gibi bilim dalları ile yakın bir işbirliği içinde olacaktır.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Yüksek lisans programına başvuracak adayların; yurt içi veya yurt dışında (denkliği YÖK tarafından onaylı) Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Fen Fakültesi (Biyoloji, Kimya, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü) veya Sağlık Bilimleriyle ilgili 4 yıllık lisans eğitimi veren Fakülte/Yüksek Okulardan mezun olmaları gerekir. Yüksek lisans programına öğrenci kabulü, Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde öngörülen esaslara göre yapılır.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu