Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Biyokimya ile ilgili ve biyokimyanın anlaşılmasına yardımcı olabilecek temel kuramsal bilgiye sahip olma
2.Biyokimya alanında kullanılan temel laboratuvar bilgisi, cihaz ve yöntem bilgisine sahip olma
3.Analiz: Bilgiyi eleştirel şekilde analiz edebilme
4.Sentez: Alanındaki bilgiyi değişik yönlerden ele alarak sentezleyebilme ve yeni durumlara uyarlayabilme
5.Değerlendirme: Kendi alanındaki araştırmaları eleştirel şekilde değerlendirme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu