Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Programdan mezun olan kişilere uzman hemşire ünvanı verilir. Öğrenciler 2 dönem ders alır. Öğrenci ikinci dönemde dönem projesi alır ve tamamlar. Derslerini başarı ile tamamlayan dönem projesini bitiren öğrenciler programdan mezun olur.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Hemşirelik Bölümü’nde ulusal alanda Farabi Değişim Programı ve uluslararası alanda Erasmus Değişim Programı aktif olarak kullanılmaktadır. Geçiş Koşulları, Farabi ve Erasmus Değişim Programı Uygulama Esasları dikkate alınarak uygulanmaktadır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans Derecesi
Kayıt ve Kabul Koşulları
Yüksek Lisans Derecesi Kazanılan Derece (EN): Master of Science Kabul ve Kayıt Koşulları: a. Yüksek lisans programına başvuracak adayların, yurt dışındaki okulların hemşirelikle ilgili bölümlerinden, yurt içi Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Hemşirelik Yüksekokulları ve Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü (Lisans mezunu) mezunu olmaları gerekmektedir. b. Yüksek lisans programına öğrenci kabulü, 2547 sayılı Kanun’un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde öngörülen esaslara göre yapılır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Lisans
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Öğrencinin genel not ortalamasının en az 70 olması ve gerekli ders yükünü (21 ulusal kredi) tamamlamak zorundadır; bir araştırma semineri sunmalı ve tezini başarıyla tamamlamalıdır
Program Profili
Program ikinci öğretimde örgün olarak yürütülen bir tezsiz yüksek lisans programıdır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunların İstihdam Profilleri: Hemşirelik Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Yüksekokullarında öğretim elemanı (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi), hastanelerde uzman hemşire (eğitim hemşiresi – klinik hemşiresi) olarak istihdam edilirler. Hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde lisans ve lisansüstü eğitime sahip hemşirelerin rüçhan hakları vardır. (Değişik madde: 25/04/2007-5634 S.K./5.mad)
Üst Derece Programlara Geçis
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenci doktora programlarına geçiş için başvurabilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınavlar, Ölçme Değerlendirme: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders bilgi formunda ayrıntılı olarak yer almaktadır
Mezuniyet Koşulları
Bir yüksek lisans öğrencisinin Yüksek lisans derecesi alabilmesi için, öğrenimi boyunca en az 10 ders (60 AKTS kredilik) bir dönem projesiniı başarmak zorundadır.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu