Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir, derinleştirir ve kullanır.
2.Alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
3.Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
4.Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
5.İstatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır, araştırma yaparken doğru istatistiksel yöntemleri seçme, hesaplama ve yorumlayabilme becerisine sahiptir.
6.Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilir ve ulusal/uluslararası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar / bilimsel toplantılarda sunar.
7.Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
8.Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu