Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Uygulamalı İstatistik
Ders Kodu: TUR502
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bilimsel araştırma yöntemleri bilgileri ışığında parametrik ve non-parametrik istatistikleri analiz etmeyi ve sonuçlarını yorumlayabilmeyi sağlamak amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Tanımlayıcı istatistikler, SPSS menülerinin tanıtımı, korelasyon, ortalamaların karşılaştırılması, regresyon analizi, kümeleme analizi, ölçek güvenilirliği, faktör analizi, çok değişkenli ANOVA (MANOVA) ve nonparametrik testler hakkında bilgi verilecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Doğru (hipotez/araştırma soruları için en uygun) istatistik seçimlerini yapabilmek
2.Tanımlayıcı ve çok değişkenli istatistik analizlerini yaparak sonuçlarını yorumlayabilmek
3.SPSS programını etkin bir şekilde kullanabilmek
4.Yapısal eşitlik modellemesinin varsayımlarını ve ölçüm modelini kurabilir.
5.Yol analizlerini yapabilir ve sonuçlarını yorumlayabilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.SPSS Statistics Base 17.0 User’s Guide, Erişim: http://www.jou.ufl.edu/research/lab/pdf/SPSS-Statistcs-Base-Users-Guide-17.0.pdfI ISBN-13: 978-1-56827-400-3, ISBN-10: 1-56827-400-9
2.Büyüköztürk, Ş., G. Şekercioğlu, Ö. Çokluk (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları. 2. Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık, ISBN 9786055885670
3.Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorumu. 16. Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık, ISBN 9789756802748
4.Yazıcıoğlu, Y.,ve S. Erdoğan (2006). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 2. Baskı, Detay Yayıncılık, ISBN 9758326988
5.Makaleler, tezler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Temel kavramlar (nicel araştırma süreci, değişkenler, hipotez/ araştırma sorusu, ölçekler) ile ilgili bilgi verilecektir.
2. Hafta - Teorik
SPSS menülerinin tanıtımı yapılarak veri girişi ile ilgili alıştırmalar yapılacaktır.
3. Hafta - Teorik
Missing value analizi, normal dağılım analizi, tablolar ve grafikler, betimsel istatistikler ile ilgili bilgi verilecektir.
4. Hafta - Teorik
Basit ve kısmi korelasyon ile ilgili bilgi verilecektir.
5. Hafta - Teorik
Ortalamaların karşılaştırılması I
6. Hafta - Teorik
Ortalamaların karşılaştırılması II
7. Hafta - Teorik
Ortalamaların karşılaştırılması III
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Basit ve çoklu regresyon analizi ile ilgili bilgi verilecektir.
10. Hafta - Teorik
Kümeleme analizi ile ilgili bilgi verilecektir.
11. Hafta - Teorik
Ölçek güvenilirlik analizleri ile ilgili bilgi verilecektir.
12. Hafta - Teorik
Faktör analizi ile ilgili bilgi verilecektir.
13. Hafta - Teorik
Çok değişkenli ANOVA (MANOVA) ile ilgili bilgi verilecektir.
14. Hafta - Teorik
Non-parametrik testler ile ilgili bilgi verilecektir.
15. Hafta - Teorik
Genel tekrar yapılacaktır.
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%20
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%30
Uygulama14%20
Kısa Sınav (Quiz)4%10
Ödev7%10
Dönem Ödevi1%10
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders151245
Laboratuvar153160
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
4
4
4
4
4
OÇ-2
3
4
3
4
3
OÇ-3
4
5
4
3
4
OÇ-4
4
3
4
3
4
OÇ-5
3
4
3
4
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu