Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Turizm Pazarlaması
Ders Kodu: TUR505
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Derin amacı, pazarlama kuramları ışığında destinasyon/turizm işletmeleri düzeyinde uygulanan pazarlama faaliyetlerinin analizini yaparak, destinasyon/turizm işletmelerinin pazarlama problemlerine yönelik strateji ve taktikler geliştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin kazanılmasına katkı sağlayabilmektir.

Özet İçerik

Ders kapsamında öncelikle turizm pazarlamasının kapsamı ve özellikleri, açıklanacaktır. Dönem boyunca turizm pazarlama planlaması, pazar araştırmaları ve turizmde uygulamaları, turizm pazarlamasında iletişim, pazarlama karması elemanları konuları ele alınacak ve kuramsal bilgiler sektör uygulama örnekleri ile pekiştirilecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Sürekli değişen yapıdaki tüketici (turist/ziyaretçi) davranışlarına yönelik en uygun pazarlama karmalarını oluşturabilir.
2.Destinasyon/turizm işletmeleri arasındaki kalitatif farklılıkları dikkate alarak, pazarlama strateji ve taktikleri geliştirebilir.
3.Etkin bir pazarlama araştırması planı hazırlayabilir.
4.Pazarlama ilkelerini turizm endüstrisine entegre edebilir.
5.Pazarlama sorunlarına bilimsel bir bakışla çözüm önerileri getirebilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Kotler,P. J. Bowen, J. Makens (2009). Marketing for Hospitality & Tourism International Edition, 5th Edition, ISBN13: 9780132453134
2.Fyall, A. ve B. Garrod (2005). Tourism Marketing: A Collaborative Approach. Channel View Publications, ISBN 187315089X, 9781873150894
3.Holloway, J. C. (2004). Marketing for Tourism. 4th editon, Prentice Hall., ISBN 9780273682295.
4.Briggs, S. (2001). Successful Tourism Marketing. 2nd edition, Kogan Page Business Boks, ISBN-100749434694
5.Kozak, M. ve L. Andreu (2006). Progress in Tourism Marketing, Elsevier Publishing, ISBN 10: 0-08-045040-7
6.Makaleler, tezler ve araştırma raporları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş, dersin amacı, önemi, içeriği, yararlanılacak kaynakların tanıtımı, ödev/seminer/proje konularının dağıtımı yapılacaktır.
1. Hafta - Ön Hazırlık
İlk hafta olması nedeniyle herhangi bir hazırlık yapılması beklenmemektedir.
2. Hafta - Teorik
Pazarlama planlaması ve turizm pazarlamasında strateji geliştirme
2. Hafta - Ön Hazırlık
Kaynakçada yer alan eserlerden pazarlama planlaması konusu ile ilgili ön okuma yapılacaktır.
3. Hafta - Teorik
Pazarlama araştırması konusu araştırma tasarımının aşamaları kapsamında ayrı ayrı açıklanacaktır
3. Hafta - Ön Hazırlık
Pazar araştırmasıyla ilgili ön okumalar yapılacaktır.
4. Hafta - Teorik
Turist pazarı, turizm pazarlamasında iletişim konuları ele alınacaktır.
4. Hafta - Ön Hazırlık
Pazar ve turizm endüstrisinde pazar kavramlarıyla ilgili ön okumalar yapılması gerekmektedir.
5. Hafta - Teorik
Turizmde tüketici davranışı temel tüketim davranışı teorilerinden hareketle örnekler verilerek aktarılacaktır.
5. Hafta - Ön Hazırlık
Turist davranışlarıyla ilgili makalelerden tarama yapılması yararlı olacaktır.
6. Hafta - Teorik
Turistik ürün ve turistik ürün politikaları pazarlama karmasının ürün bileşeni çerçevesinde tartışılacaktır.
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ürün kavramı ve turistik ürünle ilgili ön okumalar yapılacaktır.
7. Hafta - Teorik
Fiyatlama amaç ve hedefleri, fiyatlandırma politika ve stratejileri turistik ürün fiyatlandırma kararları kapsamında örnekler verilerek aktarılacaktır.
7. Hafta - Ön Hazırlık
Fiyatlandırma konusuyla ilgili turizm işletmelerinden örnek uygulamalar edinilecektir.
8. Hafta - Teorik
Turizm pazarlamasında dağıtım kavramı hizmet sektörlerinde dağıtım kapsamında ele alınacaktır.
8. Hafta - Ön Hazırlık
Dağıtım kavramıyla ilgili turizm işletmelerinden örnekler araştırılacaktır.
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
10. Hafta - Teorik
Turizm pazarlamasında tutundurma konusu reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış geliştirme konuları kapsamında örneklerle tartışılacaktır.
10. Hafta - Ön Hazırlık
Turizm işletmelerinin uyguladıkları tutundurma örnekleri araştırılacaktır.
11. Hafta - Teorik
Turizm pazarlamasında insan konusunun önemi hizmet pazarlaması kapsamında değerlendirilecektir.
11. Hafta - Ön Hazırlık
7P’den birisi olan insan konusuyla ilgili ön okuma yapılacaktır.
12. Hafta - Teorik
Turizm pazarlamasında fiziksel kanıtların önemi hizmet pazarlaması kapsamında değerlendirilecektir.
12. Hafta - Ön Hazırlık
7 P’den birisi olan fiziksel kanıtlar hakkında ön okuma yapılacaktır.
13. Hafta - Teorik
Turizm pazarlamasında süreçlerin önemi hizmet pazarlaması kapsamında değerlendirilecektir.
13. Hafta - Ön Hazırlık
7 P’den birisi olan süreçler hakkında ön okumalar yapılacaktır.
14. Hafta - Teorik
Örnek Olay çalışması
14. Hafta - Ön Hazırlık
Verilen örnek olay çözümlenecektir.
15. Hafta - Teorik
Örnek Olay Çalışması II
15. Hafta - Ön Hazırlık
Verilen örnek olay çözümlenecektir
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%20
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%30
Uygulama6%10
Kısa Sınav (Quiz)3%5
Ödev14%10
Dönem Ödevi4%25
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders151360
Ödev151015
Dönem Ödevi48032
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)129
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
3
4
3
4
4
OÇ-2
4
4
4
4
4
OÇ-3
4
3
4
3
4
OÇ-4
3
4
3
4
3
OÇ-5
4
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu